ชื่อที่มีนำหน้าคำว่า Juta

    ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  Juta  หรือ  Jutha  (  จุฑา  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

 Jutasinee  (  จุฑาสินี  )  แปลว่า  ยอดหญิง

Jutamas  (  จุฑามาส  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์

Jutamas  (  จุฑามาศ  )  แปลว่า  มงกุฏทองคำ  ,  ปิ่นทองคำ

Jutarat  (  จุฑารัตน์  )  แปลว่า  มงกุฏเพชร  ,  ปิ่นเพชร

Jutamanee  (  จุฑามณี  )  แปลว่า  มงกุฏเพชร  ,  ปิ่นเพชร

Jutawan  (  จุฑาวรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

Jutapan  (  จุฑาพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

Jutatip  ,  Juthathip  (  จุฑาทิพย์  )  แปลว่า  ปิ่นทิพย์

Jutatip  ,Jutathip  (  จุฑาทิพ  )  แปลว่า  ปิ่นสวรรค์

Jutalak  (  จุฑาลักษณ์  )  แปลว่า  ผู็มีลักษณะดี

Jutaratchanee  (  จุฑารัชนี  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งราตรี

Jutapak  (  จุฑาภัค  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่สุด

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Juta  ,  Jutha  (  จุฑา  )  แปลว่า  ที่สุด  ,  ยอด  ,  มงกุฏ  ,  ชั้นบน  , ปิ่น

Jutakan  (  จุฑากานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

Jutakan  (  จุฑากาญจน์  )  แปลว่า  ปิ่นทอง

Jutapong  (  จุฑาพงศ์  ,  จุฑาพงษ์  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

Jutanon   (  จุฑานนท์  )  แปลว่า  ยอดแห่งความยินดี

Jutanan  (  จุฑานันท์  )  แปลว่า  ยอดแห่งความยินดี

Jutapat  (  จุฑาพัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

Jutapat  (  จุฑาภัทร์  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด

Jutapach  (  จุฑาพัขร์  )  แปลว่า  ปิ่นเพชร

Jutawat  (  จุฑาวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

Jutawut  (  จุฑาวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก