ชื่อที่มีคำว่า Nung

      ชื่อที่มีคำว่า  Nung   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Nung  (  หนึ่ง  )  แปลว่า  จำนวนเดียว  ,  แรก  , เดียว

Nungrutai  (  หนึ่งฤทัย  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว

Nungharutai   (  หนึ่งหฤทัย  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว

Nunghatai  (  หนึ่งหทัย  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว

Nungticha  (  หนึ่งทิชา  )  แปลว่า  คนแรก

Nungtida  (  หนึ่งธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงคนแรก

Nungnuch  (  หนึ่งนุช  )  แปลว่า  น้องคนแรก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Nungmanas  (  หนึ่งมนัส  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว

       ชื่อที่มีความหมายเช่นเดียวกับ  Nung (  หนึ่ง  ) ก็คือ  Ek  (  เอก  )   มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

Ek  (  เอก  )  แปลว่า  ที่หนึ่ง  ,  สำคัญ  ,  เฉพาะ  ,  ดีเลิศ ,  ยิ่งใหญ่  ,  พิเศษ

Ekkalak  (  เอกลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉพาะตน

Ekkapong  (  เอกพงศ์  ,  เอกพงษ์  )แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก

Ekkachai  (  เอกชัย  )  แปลว่า  การชนะครั้งแรก

Ekkachai  (  เอกไชย  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศกว่า

Ekkawut  (  เอกวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศ

Ekkawut  (  เอกวุธ  )  แปลว่า  ผู้มีอาวุธพิเศษ

Ekkawat  (  เอกวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศ

Ekkapat   (  เอกพัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศ

Ekkapat  (  เอกภัทร์  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ