ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

        ชื่อที่มีคำว่า  ขวัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ศรี

ขวัญตา  (  Khwanta  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ขวัญเนตร  (  Khwannet  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ,  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นศรีแก่ใจ

ขวัญขจี  (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ขวัญฤดี  (  Khwanrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญจิต  (  Khwanjit  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญจิตร ,  ขวัญจิตร์   (  Khwanjit  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

ขวัญชีวัน  (  Khwancheewan  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก

ขวัญชีวา  (  Khwancheewa  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญธิดา  (  Khwantida  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ขวัญทิชา  (  Khwanticha  )  แปลว่า  นกผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญทิวา  (  Khwantiwa  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ขวัญทิพา  (  Khwantipa  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ขวัญทิตา  (  Khwantita  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ขวัญธารา  (  Khwantara  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งความเจริญ

ขวัญนรี  (  Khwannaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ขวัญรัชนี  (  Khwanratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

ขวัญอนงค์  (  Khwananong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

พาขวัญ  (  Pakhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความดีนำไป

พลอยขวัญ  (  Ploykhwan  )  แปลว่า  ผู้ทำตามความดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ขวัญชีวิน  (  Khwancheewin  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตอยู่  ,  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญเทพ  (  Khwantep  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ขวัญนที  (  Khwannatee  )  แปลว่า  แม่น้ำแห่งความเจริญ

พงศ์ขวัญ  (  Pongkhwan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

พงษ์ขวัญ  (  Pongkhwan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

ขวัญณัฐพงศ์  (  Khwannattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์อันเป็นที่รัก

ขวัญณัฐพงษ์  (  Khwannattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์อันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ