ชื่อที่มีความหนมายว่า ความดี

       ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  ความดี  หรือ  ผู้มีบุญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

  และ   ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

บุญราศี  (  Bunrasee  )  แปลว่า  กองบุญ

บุญญา  (  Bunya  )  แปลว่า  ความดี  ,  กุศล

บุญญาณี  (  Bunyanee  )  แปลว่า  ผู้มีความดี

เพ็ญพิศุทธิ์  ,  เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความดี  ,  ผู้เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์

ภัคสินี  (  Pakkasinee  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี

ภัทรสินี  (  Pattarasinee   )  แปลว่า  นางผู่น่ารัก

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ณัฏฐสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี  ,  กุศล

มีบุญ  (  Meebun  )  แปลว่า  ผู้มีความดี  ,  ผู้มีกุศล

การุณย์  (  Karun  )  แปลว่า  ความกรุณา

การุญ  (  Karun  )  แปลว่า  ความกรุณา

กุศล  (  Kusol  )  แปลว่า  บุญ  ,  ฉลาด  ,  สิ่งที่ดี

โกศล   (  Kosol  )  แปลว่า  ฉลาด

กรณ์  (  Korn  ,  Gorn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ

กีรติ  (  Keerati  )  แปลว่า  เกียรติ  ,  ความดี

เกียรติ ,  เกียรติ์   (  Kiat  )  แปลว่า  ความดี  ,  คำสรรเสริญ

เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ฐานะอันมีอำนาจและความดี

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำเล่าลือ  ,  คำสรรเสริญ

กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง

คุณากร  (  Kunakorn  ,  Kunagorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้ดี  ,  ทำให้งาม

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้

ผาติ  (  Phati  )  แปลว่า  เจริญขึ้น

พิศุทธ์  ,  พิศุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความบริสุทธิ์  ,  หมดจด

พิศุทธิพงศ์  ,  พิศุทธิพงษ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี

พิสุทธ์  ,  พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความบริสุทธิ์  ,  หมดจด

พิสุทธิพงศ์  ,  พิสุทธิพงษ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ

พงศ์พิสิฐ  ,  พงษ์พิสิฐ  (  Pongpisit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริญ

ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี

ภูรี  (  Pooree  )  แปลว่า  ความฉลาด  ,  ปัญญา

ณัฐ  ,  ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ธีระ  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์

เมธี  (  Metee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

เมธา  (  Meta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ฉลาด  ,  ปัญญา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์