ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า Na

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  Na  (  ณ  ,  น  ,  นา  )   หรือ  ชื่อที่มีคำว่า  Na

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Natich  ,  Nathicha  (  ณทิชา  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง

Nalada  (  ณลดา  )  แปลว่า  ในเครือเถา

Naratchanee  (  ณรัชนี  )  แปลว่า  ในเวลาค่ำ

Napassorn  (  ณภัสสร  ,  นภัสสร  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง

Naree  (  นรี  ,  นารี  )  แปลว่า  ผู้หญิง

Napa  (  นภา  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  ฟ้า

Rotjananaree  (  รจนานรี  )  แปลว่า  นางงาม

Rattananaree  (  รัตนานรี  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

Rotjana  (  รจนา  )  แปลว่า  งาม

Rattana  (  รัตนา  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า

Ladanaree  (  ลดานรี  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  , ผู้เป็นเชื้อสาย

Wanlayanaree  (  วัลยานรี  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย

Surangkana  (  สุรางคนา  )  แปลว่า  นางฟ้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Nakan  (  ณกานต์  )  แปลว่า  ในผู้เป็นที่รัก

Napas  (  ณภัสร์  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง

Napat  (  ณพัฒน์  )  แปลว่า  ในความเจริญ

Napat  (  ณภัทร์  )  แปลว่า  ผู้ที่น่ารัก  ,  ที่น่ารัก

Napach  (  ณพัชร์  )  แปลว่า  ในเพชร

Nanat  (  ณณัฐ  ,  ณณัฏฐ์   )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์

Napoopha  (  ณภูผา  )  แปลว่า  ที่เขาหิน

Nara  (  นรา  )  แปลว่า  คน

Narapong  (  นราพงศ์  ,  นราพงษ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

Naradech  ( นราเดช  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์