ชื่อที่มีคำว่า อารยา

     ชื่อที่มีคำว่า  อารยา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ

อารยาณี  (  Arrayanee  )  แปลว่า  ผู้เจริญ

อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมเป็นเครื่องประดับ

อารยาพร  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมนำสุขมาให้

อารยาพรรณ  (  Arrayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อารยารัตน์  (  Arrayarat  )   แปลว่า  แก้วงาม

อารยาพัชร์  ( Arrayapach  )  แปลว่า  แก้วงาม

อารยามณี  (  Arrayamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อารยะ  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ

อารยพงศ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

อารยพงษ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

อารยเทพ   (  Arrayatep  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ

อารยคม  (  Arrayakom  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมเฉียบแหลม

อารยเดช  (  Arrayadech  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีชื่อเสียง

อารยชัย  (  Arrayachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้มีธรรม

อารยพัฒน์  (  Arrayapat  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมมีความเจริญ

อารยวัฒน์  ( Arrayawat  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมมีความเจริญ

สุรอารย์  (  Suraarn  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์