ชื่อที่มีคำว่า Pai

    ชื่อที่มีคำว่า  Pai ( ไพ )   มีทั้งชื่อหญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Paipan  (  ไพพรรณ  )  แปลว่า  สีต่าง ๆ

Pailin  (  ไพลิน  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

Paijit  (  ไพจิตร  )  แปลว่า  งาม

Prapai  (  ประไพ  )  แปลว่า  งาม

Prapaipan  (  ประไพพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

Prapaiporn  (  ประไพพร  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

Prapaiporn  (  ประไพภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

Ampai  (  อำไพ  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส

Ampaipan  (  อำไพพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

Ampaiporn  (  อำไพพร  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

Ampaiporn  (  อำไพภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Pairach  (  ไพรัช  )  แปลว่า  ต่างประเทศ

Pairin  (  ไพริน  )  แปลว่า  ข้าศึก

Pairoj  (  ไพโรจน์  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

Paisan  ,  Paisal  (  ไพศาล  )  แปลว่า  กว้างขวาง

Paitoon  (  ไพฑูรย์  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

Paibool  ,  Paiboon  (  ไพบูลย์  )  แปลว่า  ความกว้างขวาง  ,  ความเต็มเปี่ยม

Pongpaibool  (  พงศ์ไพบูลย์  ,  พงษ์ไพบูลย์  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มเปี่ยม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก