ชื่อที่มีคำว่า ญาณ

    ชื่อที่มีคำว่า  ญาณ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์

ญาณีกานต์  (  Yaneekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ญาณีกานด์  (  Yaneekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ญาณีทิพย์  (  Yaneetip  ,  Yaneethip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ญาณีภรณ์  (  Yaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

ญาณีรัตน์  (  Yaneerat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ญาณีพร  (  Yaneeporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้

จุฑาญาณี  (  Jutayanee   )   แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

สิริญาณี  (  Siriyanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

สุดาญาณี  (  Sudayanee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ลดาญาณี  (  Ladayanee  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์

กนาญาณี  (  Kanayanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ศศิญาณี  (  Sasiyanee   )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ญาณ  (  Yan  )  แปลว่า  ความรู้  ,  ปัญญา

ญาณพงศ์  (  Yannapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

ญาณพงษ์  (  Yannapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

จุฑาญาณ  (  Jutayan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด

ธนญาณ  (  Tanayan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และทรัพย์สิน

สุรญาณ  (  Surayan  )  แปลว่า  ความรู้แห่งผู้กล้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง