ชื่อที่มีคำว่า ลักษณ์

    ชื่อที่มีคำว่า  ลักษณ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ลักษณะ  ,  คุณภาพ

ลักษณาวดี  (  Laksanawadee   )  แปลว่า  ผู้มีคุณภาพ

ลักษณาวลี  (  Laksanawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีคุณภาพ

ลักษณาภรณ์  (  Laksanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่มีคุณภาพ

จุฑาลักษณ์  (  Jutalak  )  แปลว่า  ผู้มีคุณภาพที่สุด

พิมพ์ลักษณา  (  Pimlaksana  )  แปลว่า  รูปที่มีคุณภาพ

นิศาลักษณ์  (  Nisalak  )  แปลว่า  มีลีกษณะกลางคืน

ฤทัยลักษณ์  (  Rutailak  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม

เลอลักษณ์  (  Lerlak  )  แปลว่า  เหนือคุณภาพ

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ลักษณะจันทรา

สิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีคุณภาพ

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )  แปลว่า  ผู้สะอาด  ,  ผู้บริสุทธิ์

สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

สุชาลักษณ์  (  Suchalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นผู้มีตระกูล

สุดาลักษณ์  (  Sudalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

ศิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีคุณภาพ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ  ,  คุณภาพ

สมลักษณ์  (  Somlak  )  แปลว่า  เหมาะแก่คุณภาพ

นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีคุณภาพ

ธีรลักษณ์  (  Teeralak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีคุณภาพ

พีรลักษณ์  (  Peeralak  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีคุณภาพ

วีรลักษณ์  (  Weeralak  ,  Veeralak  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีคุณภาพ

สุลักษณ์  (  Sulak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

พุฒิลักษณ์  (  Puttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความมั่งคั่ง

พุทธิลักษณ์  (  Puttilak  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

เลิศลักษณ์  (  Lerslak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง  ,  ผู้มีคุณภาพดียิ่ง

ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความดีงาม

อภิลักษณ์  (  Apilak  )  แปลว่า  ผู้มีคุณภาพยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์