ชื่อที่มีความหมายว่า สู้

     ชื่อที่มีความหมายว่า  สู้  (  แข่งขัน  ,  รบ  ,  ประกวด  ,  ต้านทาน  ,

ฝ่า  ,  อุตสาหะ  ,  พยายาม  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิริยา  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร

วิริยาภรณ์  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

วิริยาพร  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ความเพียรนำสุขมาให้

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร

พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

พิริยาพร  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ความเพียรนำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รบ  (  Rop  )  แปลว่า  สู้กัน  ,  ต่อสู้

รณ  (  Ron  )  แปลว่า  สงคราม  ,  เสียงดัง

รณพงศ์  ,  รณพงษ์  ( Ronnapong  )  เชื้อสายเสียงดัง

รณรงค์  (  Ronnarong  )  แปลว่า  สนามรบ  ,  การรบ

สงคราม  (  Songkram  )  แปลว่า  การต่อสู้  ,  การรบพุ่ง

วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร

พิริยะ  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร

ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  สงคราม  ,  การรบพุ่ง

ยุทธพงศ์  ,  ยุทธพงษ์  (  Yuttapong  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งเชื้อสาย

ยุทธชัย  (  Yuttachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งการต่อสู้

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  สงคราม  ,  การรบพุ่ง

ยุทธภูมิ  (  Yuttapoom  )  แปลว่า  สนามรบ

ยุทธนา  (  Yuttana  )  แปลว่า  การรบพุ่ง  ,  สงคราม

โยธิน  (  Yotin  )  แปลว่า  นักรบ  ,  ทหาร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก