ชื่อที่มีคำว่า Krai

    ชื่อที่มีคำว่า  Krai  (  ไกร  )  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

Krai  (  ไกร  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่  ,  มาก  ,  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง

Kraikan  (  ไกรกาญจน์  )  แปลว่า  ผู้มีทองยิ่ง

Kraikan  (  ไกรกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

Kraijes  (  ไกรเจษฎ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

Kraichet  (  ไกรเชษฐ์  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นใหญ่

Kraichol  (  ไกรชล  )  แปลว่า  น้ำมาก

Kraichan  (  ไกรชาญ  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมาก  ,  ผู้คล่องแคล่วมาก

Kraichat  (  ไกรชาติ  )  แปลว่า  ตระกูลใหญ่

Kraipong  (  ไกรพงศ์  ,  ไกรพงษ์  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

Krainat  (  ไกรณัฐ  ,  ไกรณัฏฐ์  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

Kraidech  (  ไกรเดช  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง  ,  ผู้มีอำนาจมาก

Krairat  (  ไกรรัตน์  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐยิ่ง

Krailak  (  ไกรลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีคุณภาพยิ่ง

Kraiyut  (  ไกรยุทธ์   )  แปลว่า  ผู้มีการต่อสู้ยิ่ง

Kraiwat   (  ไกรวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

Kraivas  (  ไกรวรรษ ,  ไกรวัส  )  แปลว่า  ฝนมาก

Kraiwut  (  ไกรวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

Kraiwiwat  ( ไกรวิวรรธน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง

Kraisri  (  ไกรศรี  ) แปลว่า  ผู้ยิ่งด้วยความดี

Kraisorn  (  ไกรสร  ,  ไกรศร  )  แปลว่า  สิงโต

Kraitip  ,  Kraithip   (  ไกรทิพย์  )  แปลว่า  ต้นไกรเป็นของเทวดา

Kriangkrai  (  เกรียงไกร  )  แปลว่า  ยิ่งใหญ่

Kriangkraiyut  (  เกรียงไกรยุทธ์ ,  เกรียงไกรยุทธ  )  แปลว่า  การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "