ชื่อที่มีคำว่า Porn

     ชื่อที่มีคำว่า  Porn  (  ภรณ์  ,  พร  ,  พอน  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Porn  ( ภรณ์  )  แปลว่า  อาภรณ์  ,  เครื่องประดับ

Porn  (  พร  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้  ,  ผลดี

Arporn  ( อาภรณ์  ) แปลว่า  เครื่องประดับ

Arpaporn  (  อาภาภรณ์ )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

Arpaporn  (  อาภาพร  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

Anyaporn  (  อัญญาภรณ์  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับที่แตกต่าง

Pitchayaporn  (  พิชญาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

Pornpan  ( พรพรรณ )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้

Porntip  ,  Pornthip  (  ภรณ์ทิพย์  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา

Porntip  ,  Pornthip  (  พรทิพย์  )  แปลว่า  เทวดานำสุขมาให้

Pornnapa  (  พรนภา  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Porn  (  พร  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้  ,  ผลดี

Panaporn  ( พนาพร  )  แปลว่า  ป่านำสุขมาให้

Pitchayaporn  (  พิชญาพร  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

Witchayaporn  (  วิชญาพร  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

Pornpol  (  พรพล  )  แปลว่า  กำลังนำสุขมาให้

Nattaporn  (  ณัฐพร ,  ณัฏฐพร  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

Pornchai  (  พรชัย  )  แปลว่า  ชัยชนะนำสุขมาให้

Pornchit  (  พรชิต  )  แปลว่า  การชนะนำสุขมาให้

Pornsak  (  พรศักดิ์  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถนำสุขมาให้

Wuttiporn  (  วุฒิพร  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญนำสุขมาให้

Pornporm  (  พรพรหม  )  แปลว่า  ผู้สร้างนำสุขมาให้

Porn  (  พอน  )  แปลว่า  สีเหลืองนวล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์