ชื่อที่มีคำว่า Rat

     ชื่อที่มีคำว่า  Rat  ไม่ได้อ่านว่า  แร็ท  ที่แปลว่า  หนู  แต่  Rat  ใน

ภาษาไทย  อ่านว่า  รัฐ  ,  รัตน์  ,  รัชฏ์  ,  รัชฎ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Rattana  (  รัตนา  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า  ,  ประเสริฐ  ,

 แก้ว

Rattanaporn  (  รัตนาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ  ,  เครื่อประดับเพชรพลอย

Ratchada  (  รัชฎา ,  รัชดา   )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน

Ratchata  (  รัชฏา  ,  รัชตา  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน

Ratchadaporn  (  รัชฎาภรณ์  ,  รัชดาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

Sirirat  (  ศิริรัตน์  ,  สิริรัตน์  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

Sineerat  (  สินีรัตน์  )  แปลว่า  นางงามผู้ประเสริฐ

Sudarat  (  สุดารัตน์  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

Tidarat  ,  Thidarat  (  ธิดารัตน์  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

Ladarat  (  ลดารัตน์  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ

Phakarat  (  ผการัตน์  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของมีค่า

Preeyarat  (  ปรียารัตน์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

Sureerat  (  สุรีย์รัตน์  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

Amornrat  (  อมรรัตน์  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Rat  (  รัตน์  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,  ประเสริฐ  ,  เพชรพลอย  ,  แก้ว

Rattana  (  รัตนะ  )  แปลว่า  แก้ว  ,  ของมีค่า  ,  เพชร  ,  ประเสริฐ

Rattanapong  (  รัตนพงศ์  ,  รัตนพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

Surat  (  สุรัตน์  )  แปลว่า  เพชรงาม

Suparat  (  ศุภรัตน์  )  แปลว่า  เพชรงาม

Rat  (  รัฐ  )  แปลว่า  แว่นแคว้น  ,  บ้านเมือง  ,  ประเทศ

Rattawut  (  รัฐวุฒิ  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งแว่นแคว้น

Rattapat  (  รัฐพัฒน์  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งแว่นแคว้น

Rat  (  รัชฎ์  ,  รัชด์  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน

Rat  (  รัชฏ์  ,  รัชต์  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ