ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ความรัก

     ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  ความรัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์สินี  (  Kansinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งจันทร์

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีอันเป็นที่รัก

สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่งาม

สินิกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

สิรปรียา  (  Sirapreeya   )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

สิริปรียา  (  Siripreeya )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

สิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

สิริกานด์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

สิริกานตา  (  Sirikanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

สิริกานดา  (  Sirikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ  

มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  เกิดแต่ใจ  คือ  ความรัก

มโนชญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

อัญญากานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่แตกต่าง

อัญญากานด์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่แตกต่าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

กานต์พงษ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

สุรกานต์  (  Surakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

สิรกานต์  (  Sirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

ไกรกานต์  (  Kraikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

มโนช   (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

มโนรม  (  Manorom  )  แปลว่า  เป็นที่ชอบใจ  ,  งาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ