ชื่อที่เกี่ยวกับคำพูด

     ชื่อที่เกี่ยวกับ  คำพูด และ  ถ้อยคำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สิริพจี  (  Siripajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด

พจนารถ  (  Potjanarth  )  แปลว่า  เนื้อความของคำพูด

พจนี  (  Potjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สิริพจนี  (  Siripotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

วจี  (  Wajee  ,  Vajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สิริวจี  (  Siriwajee  ,  Sirivajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

วัจนาภรณ์  (  Watjaporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดีเป็นเครื่องประดับ

วัจนาพร  (  Watjanaporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่นำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พจน์  (  Pot  ,  Poj  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

พจนา  (  Potjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สุพจน์  (  Supot  ,  Supoj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สุรพจน์  (  Surapot  ,  Surapoj   )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งผู้กล้า

วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สุวัจน์  (  Suwat  ,  Suwaj  )  แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สุวัจน์ชัย  (  Suwatchai  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดีชนะ

สิริวัจน์  (  Siriwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

ศิริวัจน์  (  Siriwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

วรวัจน์  (  Worrawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันประเสริฐ

วราวัจน์  (  Warawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันประเสริฐ

วัจนพัฒน์  (  Watjanapat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์