ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า Wara ( วรา )

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Wara  (  วรา  )    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Waralak  (  วราลักษณ์  ,  วราลักขณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

Waranat  (  วรานาฏ  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

Wararat  (  วรารัตน์  )  แปลว่า  แก้วงาม

Warasinee  (  วราสินี  )  แปลว่า  นางผู่ประเสริฐ

Waranuch  (  วรานุช  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ

Waraporn  (  วราภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

Waraporn  (  วราพร  )  แปลว่า  ความดีนำสุขมาให้

Waratip  ,  Warathip  (  วราทิพย์  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Warakan  (  วรากานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

Waranat  (  วราณัฐ ,  วราณัฏฐ์   )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

Warawut  (  วราวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

Warawut  (  วราวุธ  )  แปลว่า  ผู้มีอาวุธอันประเสริฐ

Warapat  (  วราพัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

Warapat  (  วราภัทร์  )  แปลว่า  ผู้เจิญดี

Warapach  (  วราพัชร์  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

Warawat  (  วราวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

Warapong  (  วราพงศ์  ,  วราพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

Warakul  (  วรากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์