ชื่อที่มีคำว่า Pong

     ชื่อที่มีคำว่า  Pong    (  พงศ์  ,  พงษ์ ,  ปอง  ,ป้อง )  มีในชื่อผู้ชาย

 ดังนี้  อาทิเช่น

Pong  (  พงศ์  ,  พงษ์   )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,ตระกูล  ,  ลูกหลาน  ,

เทือกเถา  ,  เหล่ากอ

Pongkamol  (  พงศ์กมล  ,  พงษ์กมล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่ง

ใจ

Kamolpong  (  กมลพงศ์  ,  กมลพงษ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

Kanpong  (  กานต์พงศ์  ,  กานต์พงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

Pongpat  (  พงศ์พัฒน์  ,  พงษ์พัฒน์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Pongpat  (  พงศ์ภัทร์  ,  พงษ์ภัทร์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

Pongpach  (  พงศ์พัชร์  ,  พงษ์พัชร์  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

Patpong  (  พัฒน์พงษ์  ,  พัฒน์พงศ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Patpong  (  ภัทร์พงศ์  ,  ภัทร์พงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

Tanapong  (  ธนพงศ์  , ธนาพงศ์  ,  ธนพงษ์  ,  ธนาพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน

Thanapong  (  ธนพงศ์  , ธนาพงศ์  , ธนพงษ์  , ธนาพงษ์ )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน

Sompong  (  สมพงศ์  ,  สมพงษ์  )  แปลว่า  เหมาะแก่เชื้อสาย

Pong , Porng   (  ปอง  )  แปลว่า  มุ่งหมาย  ,  หวัง  ,  มุ่ง

Sompong ,  Somporng   ( สมปอง  )  แปลว่า  สมความมุ่งหมาย  ,  สมหวัง

Pongsak  ,  Porngsak  (  ปองศักดิ์  )  แปลว่า  ผู้มุ่งหมายชื่อเสียง

Pong  (  ป้อง  )  แปลว่า  คุ้มครอง  ,  บังไว้  ,  กัน  ,  กั้น

Pokpong  ,  Pokporng  (  ปกป้อง  )  แปลว่า  คุ้มครอง  ,  ป้องกัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง