ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ท้องฟ้า

    ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  ท้องฟ้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ฑิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

นภานรี  (  Napanaree  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภาทิพย์  (  Napatip  ]  Napathip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  ,  Thipnapa  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  มองท้องฟ้า

พิสุทธิ์นภา  (  Pisutnapa  )  แปลว่า  อากาศบริสุทธิ์

อัปสรนภา  (  Apsornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

สิรินภา  (  Sirinapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้างาม

ศศินภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นภ   (  Nop  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ

นภดล  (  Noppadol  )  แปลว่า  พื้นฟ้า

นภาลัย  (  Napalai  )  แปลว่า  ฟากฟ้า

พงศ์นภดล  (  Pongnoppadol  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า

พงษ์นภดล  (  Pongnoppadol  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก