ชื่อที่มีคำาว่า ผกา

     ชื่อที่มีคำว่า  ผกา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้

ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา
ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดอกไม้

ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดอกไม้

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก

ผกานาฏ  (  Phakanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้

ณัฐผกา  (  Nattaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งนักปราชญ์

บุญผกา  (  Bunphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความดี  

พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )  แปลว่า  รูปดอกไม้  

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้  

พวงผกา  (  Puongphaka  )  แปลว่า  ช่อดอกไม้  

เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้  

ผกาพิมล  (  Phakapimol  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้ทำด้วยเพชรพลอย  

ผกามณี  (  Phakamanee  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ทำด้วยเพชรพลอย  

ผกาวัลย์  (  Phakawan  ,  Phakawal  )  แปลว่า  เครือเถาดอกไม้  

ผกาวัณย์  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผกาเรข  (  Phakarekh  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผกาวลัย  (  Phakawalai  )  แปลว่า  กำไลมือดอกไม้  

ผกาวลี  (  Phakawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

ผกาวดี  (  Phakawadee  )  แปลว่า  ดอกไม้  

สิรผกา  (  Siraphaka  )  แปลว่า  ยอดแห่งดอกไม้  

สิริผกา  (  Siriphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

สุจิผกา  (  Sujiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้สะอาด

อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก