ชื่อที่สะกดด้วย Oy

     ชื่อที่สะกดด้วย  Oy  (  ออย  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กลอย  (  Kloy ,  Gloy  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง  ,  ร่วม  ,

 คล้อย

กลอยใจ  (  Kloyjai  ,  Gloyjai  )  แปลว่า  ร่วมใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ

พิมพ์พลอย  (  Pimploy  )  แปลว่า  รูปหินสีมีค่า

เพ็ญพลอย  (  Penploy  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอย

พลอยมณี  (  Ploymanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย

ชดช้อย  (  Chodchoy  )  แปลว่า  อ่อนช้อย

ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  หลบตาม้วนด้วยความอาย

ช้อย  (  Choy  )  แปลว่า  งอนขึ้น

ต้อยติ่ง  (  Toyting  )  ชื่อต้นไม้เล็กๆฝักมีเม็ดเล็กๆใช้ทำยาพอกแผล

น้อยหน่า  (  Noyna  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่งผลขุรขระเป็นปุ่มๆ

น้อยโหน่ง  (  Noynong  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่งผิวเกลี้ยง  รูปและเนื้อใน เมล็ดเหมือนน้อยหน่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คล้อย  (  Kloy  )  แปลว่า  เยื้องไป  ,  หย่อน  ,  ผ่อนตาม

ต้อย  (  Toy  )  แปลว่า  เตี้ย  ,  เล็ก  ,  น้อย

จ้อย  (  Joy  )  แปลว่า  เล็ก

น้อย  (  Noy  )   แปลว่า  ไม่มาก  ,   จ้อย  ,  เล็ก

ปอย  (  Poy  )  แปลว่า  หมวด  ,  กลุ่ม  ,  กระจุก

ย้อย  (  Yoy  )  แปลว่า  ห้อยเป็นทางลงมา  ,  ไหลเป็นทางลงมา

ลอย  (  Loy  )  แปลว่า  เด่นขึ้น  ,  ไม่จม  ,  ทรงตัวอยู่ในอากาศ

บุญลอย  (  Bunloy  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเด่นขึ้น

บัวลอย  (  Bualoy  )  แปลว่า  ชื่อขนมชนิดหนึ่ง

ออย  (  Oy  )   แปลว่า  oil  (  น้ำมัน )

อ้อย  (  Oy  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งลำต้นชุ่มไปด้วยน้ำหวานเอามาหีบเพื่อเอาน้ำหวาน และ เอาน้ำ

หวานมาทำน้ำตาลทราย

อ้อยใจ  (  Oyjai  )  แปลว่า  หวานใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ