ชื่อที่มีคำว่า สรญา

        ชื่อที่มีคำว่า  สรญา  มีในชื่อ  ผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

สรญา  (  Sorraya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สรญากุล  (  Sorrayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

สรญาพรรณ  (  Sorrayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน

สรญาภรณ์  (  Sorrayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปตะวัน

สรญาพร  (  Sorrayaporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้

สิริสรญา  (  Sirisorraya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญดั่งดวงตะวัน

   ชื่อผู้หญิงที่มี ความหมายถึง  ดวงอาทิตย์  มีอีกหลายชื่อดังนี้  อาทิเช่น

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ดวงตะวัน  (  Duongtawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุรีย์ทิพย์  (  Sureetip  ,  Sureethip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

ทิพย์สุรีย์  (  Tipsuree  ,  Thipsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )  แปลว่า  แก้วตะวัน

พิมพ์สุรีย์  (  Pimsuree  )  แปลว่า  รูปดวงตะวัน

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุริยาภรณ์  (  Suriyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดวงตะวัน

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รังสิมา  (  Rangsima   )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

อังศุมาลี  (  Angsumalee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ