ชื่อที่เกี่ยวกับผู้หญิง

     ท่านที่มีทายาท ที่เกิดใน  วันสตรีสากล   อาจจะตั้งชื่อลูกเป็นที่

ระลึกในวันสำคัญของโลก  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กุลสตรี  (  Kullasatree  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูล

กุลกนา  (  Kulkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีตระกูลดี

กุลกันยา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  เด็กหญิงในตระกูลดี

กุลกัลยา  (  Kullakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

อังคณารัตน์  (  Angkanarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  ผู้หญิง

อัจฉราพร  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำความสุขมาให้

อัจฉรารัตน์  (  Atchararat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

อัจฉราภรณ์  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาวรุ่น

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  นางน้อย  ,  สาวน้อย  ,  เด็กหญิง

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง

กนิฎฐา   (  Kanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  สาวน้อย  ,  ผู้หญิง

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาฏ   (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

สุชานาฏ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูล

ศศินาฏ  (  Sasinat  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ