ชื่อที่เกี่ยวกับ ฤดูร้อน

     ชื่อที่เกี่ยวกับฤดูร้อน    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เมษา  (  Mesa  )  แปลว่า  ชื่อเดือนเมษายน

เมษามณี  (  Mesamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนเมษาฯ

เมษารัตน์  (  Mesarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนเมษาฯ

เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเดือนเมษาฯ

เมษาพร  (  Mesaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขเดือนเมษาฯมาให้

สิริเมษา  (  Sirimesa  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งเดือยเมษาฯ

เมษากานต์  (  Mesakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนเมษาฯ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน

คิมห์  (  Kim  )  แปลว่า  ฤดูร้อน

คิมหะ  (  Kimha  )  แปลว่า  ฤดูร้อน

คิมห์ขจร  (  Kimkhajorn  )  แปลว่า  เมฆในฤดูร้อน  ,  ดวงตะวันในฤดูร้อน

คิมหะพงศ์  ,  คิมหะพงษ์  (  Kimhapong  )  แปลว่า  เชื้อสายฤดูร้อน

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาว  ,  แกะ

คิมหกานต์  (  Kimhakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งฤดูร้อน

คิมหกุล  (  Kimhakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฤดูร้อน

คิมหพงศ์  ,  คิมหพงษ์  (  Kimhapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฤดูร้อน

คิมหพันธุ์  (  Kimhapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฤดูร้อน

ศิริเมษ  (  Sirimes  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญกลุ่มดาวราศีเมษ

ศิรเมษ  (  Sirames  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งราศีเมษ

สิรเมษ  (  Sirames  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งราศีเมษ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ