ชื่อที่มีคำว่า Krit

   ชื่อที่มีคำว่า  Krit  (  กฤช  ,  กริช  ,  กฤษณ์  , กฤตย์  ,  กฤติย์  ,

กฤต  )   มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Krittiya  (  กฤติยา  )  แปลว่า  กีรติ  ,  เกียรติ

Krittiyaporn  (  กฤติยาภรณ์  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติเป็นเครื่องประดับ

Krittika  (  กฤติกา  )  แปลว่า  หมู่ดาวลูกไก่

Krittaya  (  กฤตยา  )  แปลว่า  ธุระ  ,  คำสรรเสริญ

Krittayaporn  (  กฤตยาภรณ์  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญเป็นเครื่องประดับ

Kritsana  (  กฤษณา  )  แปลว่า  ชื่อไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งมีสีดำ

Krittakan  (  กฤตกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นคนดี  ,  สมควรเป็นผู้เป็นที่รัก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Krit  (  กฤตย์  )  แปลว่า  ธุระ  ,  คำสรรเสริญ

Krit  (  กฤติย์  )  แปลว่า  กฤติยา  ,  กีรติ  ,  เกียรติ

Krit  (  กฤษณ์  )  แปลว่า  มืด  ,  ดำ  ,  แรม

Kritsana  (  กฤษณะ  )  แปลว่า  ดำ  ,  มืด  ,  แรม

Krit  (  กฤต  )  แปลว่า  ดี  ,  ทำเสร็จแล้ว  ,  ประพฤติแล้ว  ,  สมควร

Krit  ,  Krich  (  กริช ,  กฤช   )  แปลว่า  มีดสองคมรูปคด ปลายแหลม  

Pongkrit  (  พงศ์กฤตย์  ,  พงษ์กฤตย์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีคำสรรเสริญ

Pongkrit  (  พงษ์กฤษณ์  ,  พงศ์กฤษณ์  )  แปลว่า  เชื้อสายแรม

Surakrit  (  สุรกฤตย์  )  แปลว่า  เกียรติแห่งผู้กล้า

Nattakrit  (  ณัฐกฤตย์  ,  ณัฏฐกฤตย์  )  แปลว่า  เกียรติแห่งนักปราชญ์

Rattakrit  (  รัฐกฤตย์  )  แปลว่า   ผู้เป็นเกียรติแห่งแว่นแคว้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง