ชื่อผู้หญิงทำให้เป็นชื่อผู้ชาย

     ชื่อผู้หญิงทำให้เป็นชื่อผู้ชายได้  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กมลา  (  Kamara  )  แปลว่า  นางงาม

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  ความประพฤติ

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม

ดุลยา  (  Dullaya  ,  Dunlaya  )  แปลว่า  ความเท่ากัน

โรจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ทอง

สิทธิณี  (  Sittinee  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ

สุปรีย์  (  Supree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

สุวรรณ  (  Suwan  )  แปลว่า  ทอง

สิทธิ  (  Sitti  ,  Sit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กุสุม  (  Kusum  )  แปลว่า  ดอกไม้

จริยะ  (  Jariya  )  แปลว่า  ความประพฤติ

จิตร  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม

ดุลย์  (  Dun  ,  Dul  )  แปลว่า  ความเท่ากัน

โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "