ชื่อที่มีคำว่า Som

    ชื่อที่มีคำว่า  Som  (  สม  ,  ส้ม  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Som  (  ส้ม  )  แปลว่า  เปรี้ยว  ,  ต้นผลไม้มีหลายชนิด ผลมีรสเปรี้ยว

บ้าง หวานบ้าง  ผิวมีน้ากลิ่นฉุน

Somchou  (  ส้มเช้า  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นสลัดได แต่ไม่มีหนามใบ  มีรสเปรี้ยงในเวลาเช้า

Somlim  (  ส้มลิ้ม  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยา

Somjai  (  สมใจ  )  แปลว่า  ถูกใจ  ,  ได้ดั่งใจ

Somsri  (  สมศรี  )  แปลว่า  นางงาม

Somjintana  (  สมจินตนา  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่คิดไว้

Somjit  (  สมจิตร์  )  แปลว่า  งดงามเหมือนกัน

Somjit  (  สมจิตต์  )  แปลว่า  ถูกใจ

Somjaree  (  สมจารี  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติอย่างสม่ำเสมอ

Bunsom  (  บุญสม  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเสมอ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Som  (  สม  )  แปลว่า  เหมาะ  ,  พอดี  ,  เหมือนกัน  ,  ถูก  ,  เสมอ

Somya  ( สมญา  )  แปลว่า  ชื่อ

Somkid  (  สมคิด  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ

Somsak  (  สมศักดิ์  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

Somyos  (  สมยศ  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความดี

Somkiat  (  สมเกียรติ  ,  สมเกียรติ์  )  แปลว่า  เหมาะแก่ชื่อเสียง

Somchat  (  สมชาต  )  แปลว่า  เกิดเหมาะ

Somchat  (  สมชาติ  )  แปลว่า  เหมาะแก่ตระกูล

Somchai  (  สมชัย  )    แปลว่า  เหมาะแก่ชัยชนะ

Somchit  (  สมชิต  )  แปลว่า  เหมาะแก่การชนะ

Somjit  (  สมจิต  )  แปลว่า  ถูกใจ

Somjin  (  สมจินต์  )  แปลว่า  ได้ดั่งคิด

Somtop  (  สมทบ  )  แปลว่า  รวมเข้าด้วยกัน

Somnuk  (  สมนึก  )  แปลว่า  ได้ดังที่นึกไว้  ,  สมหวัง

Somwang  (  สมหวัง  )  แปลว่า  ได้ดังที่นึกไว้

Sombun  (  สมบุญ  )  แปลว่า  เหมาะกับที่มีความดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ