ชื่อที่มีคำว่า นง

     ชื่อที่มีคำว่า  นง  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

นงนุช   (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  นางสาว

นงราม  (  Nongram  )  แปลว่า  นางงาม

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นงนภา  (  Nongnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

นงนาฏ  (  Nongnat  )  แปลว่า  นาง

นงนาถ  (  Nongnath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง

นงประภา  (  Nongprapa  )  แปลว่า  นางผู้เป็นแสงสว่าง

นงผกา  (  Nomgphaka  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้

นงพิชญา  (  Nongpitchaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

นงภัค  (  Nongpak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี

นงมนัส  (  Nongmanas  )  แปลว่า  นางใจ

นงฤดี  (  Nongrudee  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี

นงวนา  (  Nongwana  )  แปลว่า  นางป่า

นงวัลย์  (  Nongwan  ,  Nongwal  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

นงลดา  (  Nonglada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

นงวัลยา  (  Nongwanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

นงวิภา  (  Nongwipa  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม

นงวิไล  (  Nongwilai  )  แปลว่า  นางงาม

นงพิมล  (  Nongpimol  )  แปลว่า  นางงาม

นงสิรี  (  Nongsiree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "