ชื่อผู้หญิงที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า ณี

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า ณี    มีดังนี้  อาทิเช่น  

ณี  (  Nee  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม  

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม  

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  

ญาณีกุล  (  Yaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ญาณีกานต์  (  Yaneekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ญาณีพันธุ์  (  Yaneepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

สิริญาณี  (  Siriyanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น  ,  อ่อน  

ดรุณีกุล  (  Daruneekul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

ดรุณีกานต์  (  Daruneekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ,  สาวน้อยผู้เป็นที่รัก  

สิริดรุณี  (  Siridarunee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ  

ดารณีกุล  (  Daraneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ  

ดารณีกาญจน์  (  Daraneekan  )  แปลว่า  เรือทองคำ  

ดารณีกานต์  (  Daraneekan  )  แปลว่า  เรืออันเป็นที่รัก  

ดุจดารณี  (  Dujdaranee  )  แปลว่า  เหมือนเรือ  

พิมพ์ดารณี  (  Pimdaranee  )  แปลว่า  รูปเรือ  

เพียงดารณี  (  Piangdaranee  )  แปลว่า  เหมือนเรือ  

เพ็ญดารณี  (  Pendaranee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเรือ  

สิริดารณี  (   Siridaranee  )  แปลว่า  เรือแห่งความงาม  

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  ,  สิ่งมีชีวิต  

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พรรณี  (  Pannee  )  แปลว่า  ความงาม  ,  พัณณ์  ,  วัณณ์  ,  คำสรรเสริญ  

พรรณีกุล  (  Panneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม 

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ผู้มีความงามดี  ,  ผู้มีความงามยิ่ง  

สิริพรรณี  (  Siripannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามมีความเจริญ  

ภรณี  (  Porranee  )  แปลว่า  ชื่อดาวนักษัตรกลุ่มที่เจ็ด( มีสามดวง )  

ภาณี  (  Panee  )  แปลว่า  ผู้กล่าว  

ภาณีกุล  (  Paneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าว  

สิริภาณี  (  Siripanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวมีความเจริญ  

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า  

มณีกุล  (  Maneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก  

มณีพันธุ์  (  Maneepan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

มณีพรรณ  (  Maneepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

มณีภรณ์  (  Maneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย  

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ดุจมณี  (  Dujmanee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

พิมพ์มณี  (  Pimmanee  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

เพ็ญมณี  (  Penmanee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชรพลอย  

พัชรมณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร  

รำไพมณี  (  Rampaimanee  )  แปลว่า  แก้วตะวัน  ,  เพชรตะวัน 

สิริมณี  (  Sirimanee  )  แปลว่า  ดพชรแห่งความงาม   

อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

อาภามณี  (  Arpamanee  )  แปลว่า  แสงเพชร  ,  ประกายเพชร  

รมณี  (  Rommanee  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  

พัชรรมณี  (  Patchararommanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางงามดั่งเพชร  

สิริรมณี  (  Sirirommanee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  งาม  ,  พึงใจ  ,  น่าบันเทิงใจ  ,  น่าชม  ,  น่าสบาย  

วารุณี  (  Warunee  )  แปลว่า  เทวีแห่งเหล้า  ,  เหล้า  

วาณี  (  Wanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  เสียง  

วาณีกุล  (  Waneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ  

วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ความงาม  ,  วัณณ์   ,  พัณณ์  ,  คำสรรเสริญ  

ศศิวรรณี  (  Sasiwannee  )  แปลว่า  จันทร์งามดั่งทอง  

สิริวรรณี  (  Siriwannee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ทองคำ  

สุปาณี  (  Supanee  )  แปลว่า  คล่องแคล่ว  

สกุณี (  Sakunee  )  แปลว่า  นก  

สกุณีกุล  (  Sakuneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายนก  

สกุณีพันธุ์  (  Sakuneepan  )  แปลว่า  เชื้อสายนก  

สกุณีพรรณ  (  Sakuneepan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม  

สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

สุวณี  (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม  

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ  ,  ทองเพชรพลอย  

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป  

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสงเงินแสงทอง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "