ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่านกยูง

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า  นกยูง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

มยุระ  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง  

มยุระกุล  (  Mayurakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนกยูง  

มยุระกานต์  (  Mayurakan  )  แปลว่า  นกยูงผู้เป็นที่รัก  

มยุระกนก  (  Mayurakanok  )  แปลว่า  นกยูงทองคำ  

มยุระกาญจน์  (  Mayurakan  )  แปลว่า  นกยูงทองคำ  

เครือมยุระ  (  Kruamayura  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุรฉัตร  (  Mayurachat  )  แปลว่า  พนมหางนกยูง  

มยุรกุล  (  Mayurakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนกยูง  

มยุรกาญจน์  (  Mayurakan  )  แปลว่า  นกยูงทองคำ  

มยุรพัชร์  (  Mayurapach  )  แปลว่า  นกยูงเพชร  

มยุรพันธุ์  ( Mayurapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุรพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้  

มยุรพรรณ  (  Mayurapan  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

มยุรภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนกยูง  

มยุรภัทร์  (  Mayurapat  )  แปลว่า  นกยูงงาม  

มยุรมณี  (  Mayuramanee  )  แปลว่า  นกยูงเพชรพลอย  

มยุรมาศ  (  Mayuramas  )  แปลว่า  นกยูงทองคำ  

มยุรรัตน์  (  Mayurarat  )  แปลว่า  นกยูงเพชร  ,  นกยูงแก้ว  

มยุรลดา  (  Mayuralada  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุรวัลลี  (  Mayurawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุรวรรณ  (  Mayurawan  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

มยุรวัลย์  (  Mayurawan  ,  Mayurawal  )  แปลว่า  เครือเถานกนูง  

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง   

มยุรากุล  (  Mayurakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุรากานต์  (  Mayurakan  )  แปลว่า  นกยูงผู้เป็นที่รัก  

มยุรากาญจน์  (  Mayurakan  )  แปลว่า  นกยูงทองคำ

มยุราพัชร์  (  Mayurapach  )  แปลว่า  นกยูงเพชร  

มยุราพันธุ์  (  Mayurapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุราพรรณ  (  Mayurapan  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้  

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนกยูง  

มยุรารัตน์  (  Mayurarat  )  แปลว่า  นกยูงเพชร  ,  นกยูงแก้ว  

เครือมยุรา  (  Kruamayura  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

ดุจมยุรา  (  Dujmayura  )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

พิมพ์มยุรา  (  Pimmayura  )  แปลว่า  รูปนกยูง  ,  แบบนกยูง  

เพียงมยุรา  (  Piangmayura  )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

เพ็ญมยุรา  (  Penmayura  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนกยูง  

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย  

มยุรีกุล  (  Mayureekul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุรีกานต์  (  Mayureekan  )  แปลว่า  นกยูงอันเป็นที่รัก  

มยุรีกาญจน์  (  Mayureekan  )  แปลว่า  นกยูงทองคำ  

มยุรีพันธุ์  (  Mayureepan  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุรีพรรณ  (  Mayureepan  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

มยุรีพร  (  Mayureeporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้  

มยุรีภรณ์  (  Mayureeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนกยูง  

มยุรีมณี  (  Mayureemanee  )  แปลว่า  นกยูงเพชรพลอย  

มยุรีมาศ  (  Mayureemas  )  แปลว่า  นกยูงทองคำ  

เครือมยุรี  (  Kruamayuree  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

ดุจมยุรี  (  Dujmayuree  )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

พิมพ์มยุรี  (  Pimmayuree  )  แปลว่า  รูปนกยูง  ,  แบบนกยูง  

เพ็ญมยุรี  (  Penmayuree  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนกยูง  

เพียงมยุรี  (  Piangmayuree  )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง  

มยุเรศกุล  (  Mayureskul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุเรศพันธุ์  (  Mayurespan  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยุเรศวัลย์  (  Mayureswan  ,  Mayureswal  )  แปลว่า  เครือเถานกยูง  ,  เชื้อสายนกยูง  

เครือมยุเรศ  (  Kruamayures  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

ดุจมยุเรศ  (  Dujmayures  )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์