จุฑาชื่อผู้หญิง

       จุฑาชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  มงกุฏ , หงอนไก่หรือนกยูง  ,  ยอดเสา  ,ห้องชั้นบนสุด , ที่สูงสุด , 

ยอด , ปิ่น

จุฑากุล  (  Jutakul  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาพันธุ์  (  Jutapan  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาวัลย์  (  Jutawan  ,  Jutawal  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  ,  ยอดแห่งเครือเถา  

จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  ,  ยอดแห่งเครือเถา  

จุฑาวัลลี  (  Jutawanlee  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา  ,  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาลดา  (  Jutalada  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  ,  ยอดแห่งเครือเถา  

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  

จุฑากานด์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  

จุฑากนา  (  Jutakana  )  แปลว่า  ยอดแห่งเด็กหญิง  ,  เด็กหญิงผู้เป็นยอด  

จุฑากนิษฐ์  (  Jutakanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด  

จุฑากนิฏฐ์  (  Jutakanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด  

จุฑากนิฎฐ์   (  Jutakanid  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด  

จุฑาขนิษฐ์  (  Jutakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด  

จุฑาขนิฏฐ์  (  Jutakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด  

จุฑาขนิฎฐ์  (  Jutakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด  

จุฑานุช  (  Jutanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด  

จุฑากัญญา  (  Jutakanya  )  แปลว่า  นางงามที่สุด  

จุฑากันยา  (  Jutakanya  )  แปลว่า  นางงามที่สุด  

จุฑากัลยา  (  Jutakanlaya  )  แปลว่า  นางงามที่สุด  

จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นยอด  

จุฑานรี  (  Jutanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นยอด  

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นยอด  

จุฑาสุดา  (  Jutasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นยอด  

จุฑาญาดา  (  Jutayada  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาญาตา  (  Jutayata  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาญาณี  (  Jutayanee  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาพิชญา  (  Jutapitchaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาชามา  (  Jutachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นยอด  

จุฑาดนยา  (  Jutadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นยอด  

จุฑาดนุชา  (  Jutadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นยอด  

จุฑาธิดา  (  Jutatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นยอด  

จุฑาทิพย์  (  Jutathip  ,  Jutatip  )  แปลว่า  ที่สูงเป็นของเทวดา  

จุฑาทิพา  (  Jutatipa  )  แปลว่า  ยอดแห่งวัน  

จุฑาทิวา  (  Jutatiwa  ,  Jutativa  )  แปลว่า  ยอดแห่งวัน  

จุฑาทิชา  (  Jutaticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นยอด  

จุฑากนก  (  Jutakanok  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  ,  ปิ่นเพชร  

จุฑาพัชรา  (  Jutapaychara  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  ,  ปิ่นเพชร  

จุฑามณี  (  Jutamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  ปิ่นเพชร  

จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  ,  ปิ่นแก้ว  

จุฑาภรณ์  (  Jutaporn  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครื่องประดับ  

จุฑาประไพ  (  Jutaprapai  )  แปลว่า  งามที่สุด  

จุฑาพิมล  (  Jutapimol  )  แปลว่า  งามที่สุด  

จุฑาพิไล  (  Jutapilai  )  แปลว่า  งามที่สุด  

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  

จุฑาพิสุทธิ์  (  Jutapisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดที่สุด

จุฑาวิมล  (  Jutawimol  )  แปลว่า  งามที่สุด  

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด   

จุฑาสกาว  (  Jutasakao  )  แปลว่า  ผู้สะอาดที่สุด  

จุฑาพร  (  Jutaporn  )  แปลว่า  ยอดแห่งพร  

จุฑาประภา  (  Jutaprapa  )  แปลว่า  ยอดแห่งแสงสว่าง  

จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ยอดแห่งแสงสว่าง  

จุฑาภัสรา  (  Jutapassara  ,  Jutapatsara  )  แปลว่า  ยอดแสงสว่าง  

จุฑาอาภา  (  Jutaarpa  )  แปลว่า  ยอดแห่งแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์