ยิ่งชื่อผู้ชาย

      ยิ่งชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ยิ่ง  (  Ying  )   แปลว่า  มาก  ,  เกิน  ,  ล้ำ  

ยิ่งกุล  (  Yingkul  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก  

ยิ่งพงษ์  (  Yingpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก  

ยิ่งพงศ์  (  Yingpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก  

ยิ่งพันธุ์  (  Yingpan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก  

ยิ่งวงษ์  (  Yingwong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก  

ยิ่งวงศ์  (  Yingwong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก  

ยิ่งกานต์  (  Yingkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมาก  

ยิ่งกาญจน์   (  Yingkan  )  แปลว่า  ผู้มีทองมาก  

ยิ่งกนก  (  Yingkanok  )  แปลว่า  ผู้มีทองมาก  

ยิ่งเกียรติ  (  Yingkian ,  Yingkiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีมาก  

ยิ่งกฤตย์  (  Yingkrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติมาก  

ยิ่งเกษม  (  Yingkasem  )  แปลว่า  สบายใจมาก  

ยิ่งเขษม  (  Yingkhasem  )  แปลว่า  สบายใจมาก  

ยิ่งขจร  (  Yingkhajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไปมาก  ,  กำจรมาก  

ยิ่งขวัญ  (  Yingkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมาก  

ยิ่งคม  (  Yingkom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมาก  

ยิ่งจรัส  (  Yingjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมาก  

ยิ่งชาญ  (  Yingchan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมาก  

ยิ่งชนม์  (  Yingchon  )  แปลว่า  ผู้มีอายุมาก  

ยิ่งณัฐ  (  Yingnat  )  แปลว่า  มีนักปราชญ์มาก  

ยิ๋งณัฏฐ์  (  Yingnat  )  แปลว่า  มีนักปราชญ์มาก  

ยิ่งดนัย  (  Yingdanai  )  แปลว่า  มีลูกชายมาก  

ยิ่งดรุณ  (  Yingdarun  )  แปลว่า  หนุ่มมาก  

ยิ่งทิชา  (  Yingticha  )  แปลว่า  คนมาก  

ยิ่งทัศน์  (  Yingtas  )  แปลว่า  เห็นมาก  

ยิ่งเทพ  (  Yingtep  )  แปลว่า  เทวดามาก  

ยิ่งธาดา  (  Yingtada  )  แปลว่า  ผู้สร้างมาก  

ยิ่งนนท์  (  Yingnon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีมาก  

ยิ่งนันท์  (  Yingnan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีมาก  

ยิ่งพร  (  Yingporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้มาก  

ยิ่งพัส  (  Yingpas  )  แปลว่า  ฝนมาก  

ยิ่งพัฒน์  (  Yingpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมาก  

ยิ่งภัทร์  (  Yingpat  )  แปลว่า  ผู้เจริญมาก  ,  ผู้งามมาก ,  ผู้น่ารักมาก  

ยิ่งภัสร์  (  Yingpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างมาก  

ยิ่งรัฐ  (  Yingrat  )  แปลว่า  ผู้มีแว่นแคว้นมาก  

ยิ่งฤทธิ์  (  Yingrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมาก  

ยิ่งวัชร์  (  Yingwach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรมาก  

ยิ่งวัฒน์  (  Yingwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมาก  

ยิ่งวัส  (  Yingwas  ,  Yingvas  )  แปลว่า  ฝนมาก  

ยิ่งวิชญ์  (  Yingwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์มาก  

ยิ่งวิทย์  (  Yingwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มาก  

ยิ่งวุฒิ  (  Yingwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมาก  

ยิ่งยง  (  Yingyong  )  แปลว่า  กล้ามาก  ,  งามมาก  

ยิ่งยุทธ์  (  Yingyut  )  แปลว่า  ผู้มีการรบพุ่งมาก  

ยิ่งศักดิ์  (  Yiongsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมาก  

ยิ่งศานต์  (  Yingsan  )  แปลว่า  สงบมาก  

ยิ่งศร  (  Yingsorn  )  แปลว่า  ผู้มีลูกธนูมาก  

ยิ่งศิริ  (  Yingsiri  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมาก  

ยิ่งสัณห์  (  Yingsan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมาก  ,  ผู้งามมาก  

ยิ่งสวัสดิ์  (  Yingsawas  ,  Yingsavas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก  

ยิ่งอมร  (  Yingamorn  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนมาก  

ปรีชายิ่ง  (  Preechaying  )  แปลว่า  ผู้มีความหยั่งรู้มาก  

เลิศยิ่ง  (  Lersying  )  แปลว่า  ผู้มีมากดียิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ