ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อุไร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  อุไร  มีดังนี้  อาทิเช่น  

อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทองคำ  

อุไรกุล  (  Uraikul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

อุไรพันธุ์  (  Uraipan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

อุไรลดา  (  Urailada  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

อุไรวัลลี  (  Uraiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

อุไรวลี  (  Uraiwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  ,  แถวทอง  

อุไรวัลย์  (  Uraiwan  ,  Uraiwal  )  แปลว่า  เครือเถาทอง  ,  เชื้อสายทอง  

เครืออุไร  (  Kruaurai  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

อุไรกานต์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก  

อุไรกานด์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก  

อุไรกัญญา  (  Uraikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อุไรกันยา  (  Uraikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อุไรกัลยา  (  Uraikanlaya  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อุไรนาฏ  (  Urainat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อุไรนรี  (  Urainaree  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อุไรสินี  (  Uraisinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อุไรสุดา  (  Uraisuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อุไรอร  (  Uraiorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อรอุไร  (  Ornurai  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อุไรกนิษฐ์  (  Uraikanis  )  แปลว่า  น้องงามดั่งทอง  

อุไรกนิฏฐ์  (  Uraikanit  )  แปลว่า  น้องงามดั่งทอง  

อุไรกนิฎฐ์  (  Uraikanid  )  แปลว่า  น้องงามดั่งทอง  

อุไรขนิษฐ์  (  Uraikhanis  )  แปลว่า  น้องงามดั่งทอง  

อุไรขนิฏฐ์  (  Uraikhanit  )  แปลว่า  น้องงามดั่งทอง  

อุไรขนิฎฐ์  (  Uraikhanid  )  แปลว่า  น้องงามดั่งทอง  

อุไรนุช  (  Urainuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งทอง  

อุไรชามา  (  Uraichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งทอง  

อุไรดนยา  (  Uraidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งทอง  

อุไรดนุชา  ( Uraidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งทอง  

อุไรธิดา  (  Uraitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งทอง  

อุไรกมล  (  Uraikamol  )  แปลว่า  บัวทอง  

อุไรจงกล  (  Uraijongkol  )  แปลว่า  บัวทอง  

อุไรนลิน  (  Urainalin  )  แปลว่า  บัวทอง  

อุไรนลินี  (  Urainalinee  )  แปลว่า  บัวทอง  

อุไรปัทม์  (  Uraipat  )  แปลว่า  บัวทอง  

อุไรญาดา  (  Uraiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งทอง  

อุไรญาตา  (  Uraiyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งทอง  

อุไรณัฐ  (  Urainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งทอง  

อุไรณัฏฐ์  (  Urainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งทอง  

อุไรพิชญา  (  Uraipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งทอง  

อุไรพรรณ  (  Uraipan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

อุไรพิมล  (  Uraipimol  )  แปลว่า  ทองงาม  

อุไรภัทร์  (  Uraipat  )  แปลว่า  ทองงาม  

อุไรวรรณ  (  Uraiwan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม 

อุไรวิมล  (  Uraiwimol  )  แปลว่า  ทองงาม  

พิศอุไร  (  Pisurai  )  แปลว่า  มองดูทอง  ,  ทองงาม  

จารุอุไร  (  Jaruurai  )  แปลว่า  ทองงาม  

จิตราอุไร  (  Jittraurai  )  แปลว่า  ทองงดงาม  

วิภาอุไร  (  Wipaurai  )  แปลว่า  ทองแห่งความงดงาม  

โศภิตอุไร  (  Sopiturai  )  แปลว่า  ทองงาม  

โศภิษฐ์อุไร  (  Sopisurai  )  แปลว่า  ทองงาม  

สุวอุไร  (  Suwaurai  )  แปลว่า  ทองงาม  

เสาวอุไร  (  Souwaurai  )  แปลว่า  ทองงาม  

ดุจอุไร  (  Dujurai  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

เพียงอุไร  (  Piangurai  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

พิมพ์อุไร  (  Pimurai  )  แปลว่า  แบบทอง  ,  รูปทอง  

เพ็ญอุไร  (  Penurai  )  แปลว๋า  ผู้เต็มไปด้วยทอง  

สกาวอุไร  (  Sakaourai  )  แปลว่า  ทองคำขาว  

ประภาอุไร  (  Prapaurai  )  แปลว่า  แสงทอง  

ภัสราอุไร  (  Passaraurai  ,  Patsaraurai  )  แปลว่า   แสงทอง  

อาภาอุไร  (  Arpaurai  )  แปลว่า  แสงทอง   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ