ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า โศภิต

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า โศภิต  มีดังนี้  อาทิเช่น  

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

โศภิตกุล  (  Sopitkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

โศภิตกานต์  (  Sopitkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

โศภิตกัญญา  (  Sopitkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

โศภิตกันยา  (  Sopitkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

โศภิตกัลยา  (  Sopitkanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

โศภิตกนิษฐ์  (   Sopitkanis  )  แปลว่า  น้องงาม  

โศภิตกนิฏฐ์  (  Sopitkanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

โศภิตกนิฎฐ์  (  Sopitkanid  )  แปลว่า  น้องงาม  

โศภิตขนิษฐ์  (  Sopitkhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  

โศภิตขนิฏฐ์  (  Sopitkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

โศภิตขนิฎฐ์  (  Sopitkhanid  )  แปลว่า  น้องงาม  

โศภิตชนา  (  Sopitchana  )  แปลว่า  คนงาม  

โศภิตชไม  (  Sopitchamai  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

โศภิตชามา  (  Sopitchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

โศภิตณัฐ  (  Sopitnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

โศภิตณัฏฐ์  (  Sopitnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

โศภิตดนยา  (  Sopitdanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

โศภิตดนุชา  (  Sopitdanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

โศภิตดารา  (  Sopitdara  )  แปลว่า  ดาวงาม  

โศภิตทิพย์ (  Sopitthip  ,  Sopittip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

โศภิตทิชา  (  Sopitticha  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนดี  

โศภิตผกา  (  Sopitphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

โศภิตพันธุ์  (  Sopitpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

โศภิตพรรณ  (  Sopitpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

โศภิตพร  (  Sopitporn  )  แปลว่า  พรงาม  

โศภิตพิมล  (  Sopitpimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

โศภิตภรณ์  (  Sopitporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

โศภิตมณี  (  Sopitmanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม  

โศภิตรัชนี  (  Sopitratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

โศภิตรพี  (  Sopitrapee  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

โศภิตรวี  (  Sopitrawee  ,  Sopitravee  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

โศภิตรัตน์  (  Sopitrat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม  

โศภิตสินี  (  Sopitsinee  )  แปลว่า  นางงาม  

โศภิตสุดา  (  Sopitsuda  )  แปลว่า  นางงาม  

เครือโศภิต  (  Kruasopit  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ชไมโศภิต  (  Chamaisopit  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

ฐิติโศภิต  (  Thitisopit  )  แปลว่า  ความงามดำรงอยู่  

ดนุโศภิต  (  Danusopit  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดุจโศภิต  (  Dujsopit  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

พัชรโศภิต  (  Patcharasopit  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สิริโศภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

โศภิตากุล  (  Sopitakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

โศภิตานุช  (  Sopitanuch  )  แปลว่า  น้องงาม  

โศภิตาเนตร  (  Sopitanet   )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม  

โศภิตานันท์  (  Sopitanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   

โศภิตามณี  (  Sopitamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม  

โศภิตาสินี  (  Sopitasinee  )  แปลว่า  นางงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ