วลัยชื่อผู้หญิง

       วลัยชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วลัย  (  Walai  ,  Valai  )  แปลว่า  กำไล  ,  วงกลม  

วลัยกุล  (  Walaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

วลัยพันธุ์  (  Walaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

วลัยวัลย์  (  Walaiwan  ,  Walaiwal  )  แปลว่า  เครือเถากำไล  ,  เชื้อสายกำไล

วลัยวัลลี  (  Walaiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  ,  เครือเถากำไล  

วลัยลดา  (  Walailada  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  ,  เครือเถากำไล  

เครือวลัย  (  Kruawalai  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  ,  เครือเถากำไล  

วัลลีวลัย  (  Wanleewalai  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

วลัยภรณ์  (  Walaiporn  )  แปลว่า  ผู้มีกำไลเป็นเครื่องประดับ  

วลัยกนก  (  Walaikanok  )  แปลว่า  กำไลทอง  

วลัยกาญจน์  (  Walaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง  

วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง  

วลัยพัชร์  (  Walaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

วลัยมณี  (  Walaimanee  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

วลัยรัตน์  (  Walairat  )  แปลว่า  กำไลเพชร  ,  กำไลแก้ว  

วลัยกมล  (  Walaikamol  )  แปลว่า  กำไลบัว  

วลัยพรรณ  (  Walaipan  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม  

วลัยวรรณ  (  Walaiwan  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม  

วลัยขจี  (  Walaikhajee  )  แปลว่า  กำไลงาม  

วลัยเรขา  (  Walairekha  )  แปลว่า  กำไลงาม  

โศภิตวลัย  (  Sopitwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

โศภิษฐ์วลัย  (  Sopiswalai  )  แปลว่า  กำไลงามยิ่ง  

สุวลัย  (  Suwalai  ,  Suvalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

สิริวลัย  (  Siriwalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม  

จารุวลัย  (  Jaruwalai  )  แปลว่า  กำไลทอง  ,  กำไลงาม  

พัชราวลัย  (  Patcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

เพชราวลัย  (  Petcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

วัชราวลัย  (  Watcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

วิลาวัณย์วลัย   (   Wilawanwalai  )  แปลว่า  กำไลงามยิ่ง  

ภัทราวลัย  (  Pattrawalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

ภัสราวลัย  (  Passarawalai  ,  Patsarawalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งแสงสว่าง  

อาภาวลัย  (  Arpawalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งแสงสว่าง  

สกาววลัย  (  Sakaowalai  )  แปลว่า  กำไลขาว  

ฐิติวลัย  (  Thitiwalai  )  แปลว่า  กำไลดำรงอยู่  

รุจิราวลัย  (  Rujirawalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

ดาริกาวลัย  (  Darikawalai  )  แปลว่า  กำไลรูปดาว  

ดุจวลัย  (  Dujwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล 

เพียงวลัย  (  Piangwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล  

เพ็ญวลัย  (  Penwalai  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยกำไล  

พิมพ์วลัย  (  Pimwalai  )  แปลว่า  รูปกำไล  ,  แบบกำไล  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ