ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เขม

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เขม  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เขม  (  Khemma  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  ความพ้นภัย  

เขมกุล  (  Khemmakul  )  แปลว่า  เชื้อสายพ้นภัย  ,  เชื้อสายสบายใจ  

เขมพงษ์  (  Khemmapong  )  แปลว่า  เชื้อสายสบายใจ  ,  เชื้อสายพ้นภัย  

เขมพงศ์  (  Khemmapong  )  แปลว่า  เชื้อสายสบายใจ  ,  เชื้อสายพ้นภัย  

เขมพันธุ์  (  Khemmapan  )  แปลว่า  เชื้อสายสบายใจ  ,  เชื้อสายพ้นภัย  

เขมกนิษฐ์  (  Khemmakanis  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ  

เขมกนิฏฐ์  (  Khemmakanit  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ  

เขมกนิฎฐ์  (  Khemmakanid )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ  

เขมขนิษฐ์  (  Khemmakhanis  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ  

เขมขนิฏฐ์  (  Khemmakhanit  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ  

เขมขนิฎฐ์  (  Khemmakhanid  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ  

เขมจรัส  (  Khemmajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองพ้นภัย  ,  ผู้รุ่งเรืองสบายใจ  

เขมชนา  (  Khemmachana  )  แปลว่า  ผู้มีความพ้นภัย  ,  ผู้สบายใจ  

เขมชัย  (  Khemmachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะพ้นภัย  ,  ผู้ชนะสบายใจ  

เขมไชย  (  Khemmachai  )  แปลว่า  ผู้พ้นภันเจริญกว่า  ,  ผู้สบายใจเจริญกว่า  

เขมโชติ  (  Khemmachot  )  แปลว่า  ผู้สบายใจรุ่งเรือง,  ผู้พ้นภัยรุ่งเรือง

เขมเชษฐ์  (  Khemmaches  ,  Khemmachet  )  แปลว่า  พี่พ้นภัย  ,  พี่สบายใจ  

เขมฐิติ  (  Khemmathiti  )  แปลว่า  ผู้พ้นภัยดำรงอยู่  ,  ผู้สบายใจดำรงอยู่  

เขมณัฐ  (  Khemmanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พ้นภัย  ,  นักปราชญ์สบายใจ  

เขมณัฏฐ์  (  Khemmanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พ้นภัย  ,  นักปราชญ์สบายใจ  

เขมดนัย  (  Khemmadanai  )  แปลว่า  ลูกชายพ้นภัย  ,  ลูกชายสบายใจ  

เขมดรุณ  (  Khemmadarun  )  แปลว่า  ผู้พ้นภัย  ,  ผู้สบายใจ  ,  เด็กหนุ่มพ้นภัย  

เขมเดช  (  Khemmadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงพ้นภัย  

เขมทัศน์  (  Khemmatas  )  แปลว่า  ผู้มีความเห็นสบายใจ  

เขมเทพ  (  Khemmatep  )  แปลว่า  เทพแห่งความพ้นภัย  ,  เทพแห่งความสบายใจ  

เขมธนา  (  Khemmatana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินสบายใจ  ,  ผู้มีทรัพย์สินพ้นภัย  

เขมธาดา  (  Khemmatada  )  แปลว่า  ผู้สร้างพ้นภัย  ,  ผู้สร้างสบายใจ  

เขมธรณ์  ( Khemmatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความพ้นภัย  

เขมธวัช  (  Khemmatawach  )  แปลว่า  ธงแห่งการพ้นภัย  

เขมธัช  (  Khemmatach  )  แปลว่า  ธงแห่งการพ้นภัย  

เขมธรรม  (  Khemmatam  )  แปลว่า  ผู้มีคุณความดีพ้นภัย  ,  ผู้มีคุณความดีสบายใจ  

เขมธีร์  (  Khemmatee  )  แปลว่า  นักปราชญ์พ้นภัย  ,  นักปราชญ์สบายใจ  

เขมนนท์  (  Khemmanon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีพ้นภัย  

เขมนันท์  (  Khemmanan  )  แปลว่า  ผุ้มีความยินดีพ้นภัย  

เขมนาท  (  Khemmanat  )  แปลว่า  ผู้กึกก้องพ้นภัย  ,  ผู้กึกก้องสบายใจ  

เขมนิตย์  (  Khemmanit  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนพ้นภัย  , ผู้สบายใจเสมอ  

เขมพัฒน์  (  Khemmapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญพ้นภัย  

เขมพิชญ์  (  Khemmawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์พ้นภัย  ,  นักปราชญ์สบายใจ  

เขมพิทย์  (  Khemmapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้พ้นภัย  

เขมภัทร์  (  Khemmapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักพ้นภัย  ,  ผู้น่ารักสบายใจ  

เขมภัสร์  (  Khemmapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างพ้นภัย  

เขมภพ  (  Khemmapop  )  แปลว่า  โลกพ้นภัย  

เขมยศ  (  Khemmayos  )  แปลว่า  ผู้มียศพ้นภัย  ,  ผู้มีความดีสบายใจ  

เขมรัตน์  (  Khemmarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความพ้นภัย  ,  แก้วแห่งความสบายใจ  

เขมรัฐ  (  Khemmarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งความพ้นภัย  

เขมฤทธิ์  (  Khemmarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจพ้นภัย  ,  ผู้มีอำนาจสบายใจ  

เขมลักษณ์  (  Khemmalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพ้นภัย  ,  ผู้มีลักษณะสบายใจ  

เขมวัจน์  (  Khemmawaj  ,  Khemmawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำพ้นภัย  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำสบายใจ  

เขมวัชร์  (  Khemmawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความพ้นภัย  

เขมวัฒน์  (  Khemmawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญพ้นภัย  

เขมวิชญ์  (  Khemmawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์พ้นภัย  

เขมวิทย์  (  Khemmawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้พ้นภัย  

เขมวัส  (  Khemmawas  ,  Khemmavas  )  แปลว่า  ฝนแห่งความสบายใจ  

เขมวุฒิ  (  Khemmawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญพ้นภัย  

เขมศร  (  Khemmasorn  )  แปลว่า  ลูกธนูแห่งความพ้นภัย  

เขมสิทธิ์  (  Khemmasit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จพ้นภัย  ,  ผู้มีความสำเร็จสบายใจ  

เขมสุรีย์  (  Khemmasuree )  แปลว่า  ดวงตะวันแห่งความพ้นภัย  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์