ดนัยชื่อผู้ชาย

         ดนัยชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย  

ดนัยกุล  (  Danaikul  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  

ดนัยกานต์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายอันเป็นที่รัก  

ดนัยเทพ  (  Danaitep  )  แปลว่า  ลูกชายเทวดา  ,  เทพลูกชาย  

ดนัยธรณ์  (  Danaitorn  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ทรงไว้  

ดนัยธวัช  (  Danaitawach  )  แปลว่า  ลูกชายธง  

ดนัยนิธิ  (  Danainiti  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีขุมทรัพย์  

ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยพันธุ์  (  Danaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยพร  (  Danaiporn  )  แปลว่า  ลูกชายผู้นำสุขมาให้  

ดนัยพัฒน์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายมีความเจริญ  

ดนัยภัทร์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้น่ารัก  ,  ลูกชายเจริญ  

ดนัยภัสร์  (  Danaipas  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีแสงสว่าง  

ดนัยภพ  (  Danaipop  )  แปลว่า  โลกลูกชาย  

ดนัยวงษ์  (  Danaiwong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยวงศ์  (  Danaiwong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยวัชร์  (  Danaiwach  )  แปลว่า  ลูกชายเพชร  ,  เพชรแห่งลูกชาย  

ดนัยวัฒน์  (  Danaiwat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

ดนัยวัจน์  (  Danaiwat  ,  Danaiwaj  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล่าวถ้อยคำ  

ดนัยวิทย์  (  Danaiwit  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความรู้  

ดนัยวิชญ์  (  Danaiwich  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

ดนัยสวัสดิ์  (  Danaisawat  ,  Danaisavas  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 

กฤตย์ดนัย  (  Kritdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีเกียรติ  

เกรียงดนัย  (  Kriangdanai  )  แปลว่า  ผู้มีลูกชายมาก  ,  ลูกชายงามมาก  ,   ,ุ  ลูกชายกล้ามาก  

ไกรดนัย  (  Kraidanai  )  แปลว่า  ลูกชายกล้า  

กีรติดนัย  (  Keeratidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีเกียรติ  

ขวัญดนัย  (  Khwandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

จิรดนัย  (  Jiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายยั่งยืน  

จุฑาดนัย  (  Jutadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นยอด  

จรัสดนัย  (  Jarasdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้รุ่งเรือง  

เจษฎาดนัย  (  Jessadadanai  ,  Jetsadadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นใหญ่  

ชนาดนัย  (  Chanadanai  )  แปลว่า  ผู้เป็นลูกชาย  

ชาญดนัย  ( Chandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ชำนาญ  

ฐิติดนัย  (  Thitidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ดำรงอยู่  

ณัฐดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์ดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์  

ณดนัย  (  Nadanai  )  แปลว่า  ที่ลูกชาย  

ดนุดนัย  (  Danudanai  )  แปลว่า  ฉันลูกชาย  ,  ,ลูกชายฉัน  

เดชดนัย  (  Dechdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความงาม  ,  ลูกชายผู้มีชื่อเสียง  

ตรีดนัย  (  Treedanai  )  แปลว่า  ลูกชายสาม  

ถิรดนัย  (  Thiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายแข็งแรง  ,  ลูกชายมั่นคง  

ทิชาดนัย  (  Tichadanai  )  แปลว่า  ผู้เป็นลูกชาย  

ทีฆดนัย  (  Teekadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ยั่งยืน  

ธนดนัย  (  Tanadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีทรัพย์สิน  

ธีรดนัย  (  Teeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์  

ธัชดนัย  (  Tachdanai   )  แปลว่า  ลูกชายธง  

เธียรดนัย  (  Tiandanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  ,  ลูกชายฉลาด  ,  ลูกชายมั่นคง  

ธิติดนัย  (  Thitidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีปัญญา  ,  ลูกชายผู้มีความมั่นคง  

นันทดนัย  (  Nantadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความยินดี  

นาทดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กึกก้อง  

ปิยดนัย  (  Piyadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก  

ปิติดนัย  (  Pitidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความยินดี  

ปรีชาดนัย  (  Preechadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความรอบรู้  ,  ลูกชายผู้มีความหยั่งรู้  

พงศ์ดนัย  (  Pongdanai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

พงษ์ดนัย  (  Pongdanai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

พัฒนดนัย  (  Pattanadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

พิเชฐดนัย  (  Pichetdanai  )  แปลว่า  ลูกชายเจริญยิ่ง  

พิทยาดนัย  (  Pittayadanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความรู้  

พุฒิดนัย  (  Puttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

พิชญาดนัย  (  Pitchayadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์  

พิสุทธิดนัย  (  Pisuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด  

พีรดนัย   (  Peeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

พิสิฐดนัย  (  Pisitdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ประเสริฐ  

มนัสดนัย  (  Manasdanai  )  แปลว่า  ใจลูกชาย  

มยูรดนัย  (  Mayoondanai  )  แปลว่า  ลูกชายนกยูง  

ยศดนัย  (  Yosdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความดี  

รัฐดนัย  (  Ratdanai  )  แปลว่า  ลูกชายแห่งแว่นแคว้น  

ฤทธิ์ดนัย  (  Ritdanai  )  แปลว่า  อำนาจลูกชาย  ,  ลูกชายอำนาจ  

ลักษณ์ดนัย  (  Lakdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีลักษณะดี  

เลิศดนัย  (  Lersdanai  )  แปลว่า  ลูกชายดียิ่ง  

วัชรดนัย  (  Watcharadanai  )  แปลว่า  ลูกชายเพชร  ,  เพชรแห่งลูกชาย  

วัจนดนัย  (  Watjanadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล่าวถ้อยคำ  

วัฒนดนัย  (  Wattanadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

วุฒิดนัย  (  Wuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

วิทยาดนัย  (  Wittayadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความรู้  

วิชญาดนัย  (  Witchayadanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

วรดนัย  (  Worradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ประเสริฐ  

ศักดิ์ดนัย  (  Sakdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความสามารถ  

ศุภดนัย  (  Supadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความดีงาม  

สุรดนัย  (  Suradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้า  

สันติดนัย  (  Santidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความสงบ  

สิทธิดนัย  (  Sittidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความสำเร็จ  

สุทธิดนัย  (  Suttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด  

สุธาดนัย  (  Sutadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กินอาหารทิพย์  

สุธีดนัย  (  Suteedanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

สุจิดนัย  (  Sujidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด  

หิรัญดนัย  (  Hirandanai  )  แปลว่า  ลูกชายทอง  ,  ลูกชายเงิน  

อติดนัย  (  Atidanai  )  แปลว่า  ลูกชายดีเลิศ  

อภิดนัย(  Apidanai  )  แปลว่า  ลูกชายดียิ่ง  

อมรดนัย  (  Amorndanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์