ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุรีย์

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุรีย์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ,  ดวงตะวัน  ,  ตะวัน  

สุรีย์กุล  (  Sureekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

สุรีย์กานต์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันผู้เป็นที่รัก  

สุรีย์กัญญ์  (  Sureekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

สุรีย์กันย์  (  Sureekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

สุรีย์ณัฐ  (  Sureenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งตะวัน  

สุรีย์ณัฏฐ์  (  Sureenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดวงตะวัน  

สุรีย์ทิพย์  (  Sureethip  ,  Sureetip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา  

สุรีย์นุช  (  Sureenuch  )  แปลว่า  น้องตะวัน  

สุรีย์นาฏ  (  Sureenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงตะวัน  

สุรีย์พันธุ์  (  Sureepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

สุรีย์พรรณ  (  Sureepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

สุรีย์พร  (  Sureeporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้  

สุรีย์พัชร์  (  Sureepach  )  แปลว่า  เพชรแห่งตะวัน  

สุรีย์ภรณ์  (  Sureeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน  

สุรีย์มณี  (  Sureemanee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  เพชรตะวัน  

สุรีย์มาศ  (  Sureemas  )  แปลว่า  ทองแห่งดวงตะวัน  

สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  เพชรตะวัน  ,  แก้วตะวัน  

สุรีย์รัศมี  (  Sureeratsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตะวัน  

สุรีย์วัชรา  (  Sureewatchara  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )  แปลว่า  ดวงตะวันแห่งความงาม  

สุรีย์วัลย์  (  Sureewan  ,  Sureewal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

สุรีย์วัลยา  (  Sureewanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน  

ขวัญสุรีย์  (  Khwansuree  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดั่งดวงตะวัน  

เครือสุรีย์  (  Kruasuree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

จารุสุรีย์  (  Jarusuree  )  แปลว่า  งามดั่งดวงตะวัน  

ชไมสุรีย์  (  Chamaisuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันทั้งคู่  

ชุติสุรีย์  (  Chutisuree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  ผู้มีความรุ่งเรืองดั่งดวงตะวัน  

ฐิติสุรีย์  (  Thitisuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันดำรงอยู่  

ดนุสุรีย์  (  Danusuree  )  แปลว่า  ฉันตะวัน  

ดุจสุรีย์  (  Dujsuree  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน  

ดาราสุรีย์  (  Darasuree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

ทิพาสุรีย์  (  Tipasuree  )  แปลว่า  วันแห่งดวงตะวัน  

ทิวาสุรีย์   (  Tiwasuree  ,  Tivasuree  )  แปลว่า  วันแห่งดวงตะวัน  

ธิดาสุรีย์  (  Tidasuree  )  แปลว่า  ลูกหญิงตะวัน  

นันทสุรีย์  (  Nantasuree  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีดั่งดวงตะวัน  

นภาสุรีย์  (  Napasuree  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งดวงตะวัน  

ประไพสุรีย์  (  Prapaisuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันงาม  

ประภาสุรีย์  (  Prapasuree  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตะวัน  

ประดุจสุรีย์  (  Pradujsuree  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน  

ปิยสุรีย์  (  Piyasuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก  

ผกาสุรีย์  (  Phakasuree  )  แปลว่า  ดอกไม้ตะวัน  

พัชราสุรีย์  (  Patcharasuree  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

พิชญาสุรีย์  (  Pitchayasuree  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดวงตะวัน  

พิมพ์สุรีย์  (  Pimsuree  )  แปลว่า  รูปตะวัน  

เพ็ญสุรีย์  (  Pensuree  )  แปลว่า  เต็มไปด้ยดวงตะวัน  

เพียงสุรีย์  (  Piangsuree  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน  

พิมลสุรีย์  (  Pimolsuree   ,  Pimonsuree )  แปลว่า  งามดั่งตะวัน  

พิไลสุรีย์  (  Pilaisuree  )  แปลว่า  ตะวันงาม

พิสุทธิสุรีย์  (  Pisuttisuree  )  แปลว่า  ผู้หมดจดดั่งดวงตะวัน  

ภัทรสุรีย์  (  Pattarasuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันงาม  

ภัสราสุรีย์  (  Passarasuree  ,  Patsarasuree  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตะวัน  

รุจิราสุรีย์  (  Rujirasuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันงาม  

ลดาสุรีย์  (  Ladasuree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

วิมลสุรีย์  (  Wimolsuree  ,  Wimonsuree  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

วิไลสุรีย์  (  Wilaisuree  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

ศิริสุรีย์  (  Sirisuree  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน  

สิริสุรีย์  (  Sirisuree  )แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน  

สุวสุรีย์  (  Suwasuree  ,  Suvasuree   )  แปลว่า  ดวงตะวันงาม  

สินีสุรีย์  (  Sineesuree  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

สุดาสุรีย์  (  Sudasuree  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

อรสุรีย์  (  Ornsuree  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

อาภาสุรีย์  (  Arpasuree  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตะวัน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์