ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชไม

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชไม  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง  

ชไมกุล  (  Chamaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายทั้งคู่  

ชไมกานต์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่  

ชไมกานด์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่  

ชไมกาญจน์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ทองทั้งคู่

ชไมกานตา  (  Chamaikanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่  

ชไมกานดา  (  Chamaikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่  

ชไมกัญญา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชไมกันยา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชไมกัลยา  (  Chamaikanlaya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชไมกนิษฐ์  (  Chamaikanis  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชไมกนิฏฐ์  (  Chamaikanit  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชไมกนิฎฐ์  (  Chamaikanid  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชไมขนิษฐ์  (  Chamaikhanis  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชไมขนิฏฐ์  (  Chamaikhanit  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชไมขนิฎฐ์  (  Chamaikhanid  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชไมขวัญ  (  Chamaikhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญทั้งคู่  

ชไมจิตรา  (  Chamaijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามทั้งคู่  

ชไมชนา  (  Chamaichana  )  แปลว่า  คนทั้งคู่  

ชไมญาดา  (  Chamaiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชไมญาตา  (  Chamaiyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชไมญาณี  (  Chamaiyanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชไมณัฐ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชไมณัฏฐ์  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชไมดารา  (  Chamaidara  )  แปลว่า  ดวงดาวทั้งคู่  

ชไมทิพย์  (  Chamaithip  ,  Chamaitip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดาทั้งคู่  

ชไมธิดา  (  Chamaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่  

ชไมธนา  (  Chamaitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินทั้งคู่  

ชไมธัญญา  (  Chamaitanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองทั้งคู่  

ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชไมนาฏ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นางทั้งคู่  

ชไมนาถ  (  Chamainath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งทั้งคู่  

ชไมนันท์  (  Chamainan  )  แปลว่า  มีความยินดีทั้งคู่  

ชไมนัฐ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชไมนัฏฐ์  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชไมเนตร  (  Chamainet  )  แปลว่า  ดวงตาทั้งคู่  ,  ผู้นำทางทั้งคู่  

ชไมบงกช  (  Chamaibongkoch  )  แปลว่า  ดอกบัวทั้งคู่  ,  บัวทั้งคู่  

ชไมผกา  (  Chamaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ทั้งคู่  

ชไมพันธุ์  (  Chamaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขทั้งคู่  

ชไมพรรณ  (  Chamaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่  

ชไมพัชร์  (  Chamaipach  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ชไมพัชรา  (  Chamaipatchara  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ชไมพัชรี  (  Chamaipatcharee  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ชไมพิชญา  (  Chamaipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชไมพิทยา  (  Chamaipittaya  )  แปลว่า   ผู้มีความรู้ทั้งคู่  

ชไมพิศ  (  Chamaipis  )  แปลว่า  มองทั้งคู่  ,  งามทั้งคู่  

ชไมพิมล  (  Chamaipimol  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

ชไมพิไล  (  Chamaipilai  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

ชไมพิสุทธิ์  (  Chamaipisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดทั้งคู่  

ชไมเพชร  (  Chamaipech  )  แปลว่า  แก้วทั้งคู่  ,  เพชรทั้งคู่  

ชไมภัทร์  (  Chamaipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักทั้งคู่  

ชไมภัสร์  (  Chamaipas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างทั้งคู่  

ชไมภัทรา  (  Chamaipattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักทั้งคู่  

ชไมภัสรา  (  Chamaipassara  ,  Chamaipatsara  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างทั้งคู่  

ชไมมณี  (  Chamaimanee  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ชไมมาศ  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ทองทั้งคู่  

ชไมมาส  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ทั้งคู่  

ชไมรัชนี  (  Chamairatchanee  )  แปลว่า  กลางคืนทั้งคู่  

ชไมรัตน์  (  Chamairat  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  ,  แก้วทั้งคู่  

ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

ชไมลักษณ์  (  Chamailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีทั้งคู่  

ชไมลาวัณย์  (  Chamailawan  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

ชไมวัลลี  (  Chamaiwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

ชไมวัลยา  (  Chamaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

ชไมวัลย์  (  Chamaiwan  ,  Chaamaiwal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

ชไมวรรณ  (  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่  

ชไมวิมล  (  Chamaiwimol  ,  Chamaiwimon  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

ชไมวิไล  (  Chamaiwilai  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

ชไมศศิ  (  Chamaisasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ทั้งคู่  

ชไมสินี  (  Chamaisinee  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชไมสุดา  (  Chamaisuda  )  แปลว่า  นางทั้งคู่  ,  ผู้หญิงทั้งคู่  

ชไมโสภิต  (  Chamaisopit  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

ชไมอร  (  Chamaiorn  )  แปลว่า  นางทั้งคู่  ,  งามทั้งคู่  

ชไมอาภา  (  Chamaiarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างทั้งคู่  

ขวัญชไม  (  Khwanchamai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญทั้งคู่  

เครือชไม  (  Kruachamai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

จิรชไม  (  Jirachamai  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนทั้งคู่  

จารุชไม  (  Jaruchamai  )  แปลว่า  น่ารักทั้งคู่  .  งามทั้งคู่  

พิมพ์ชไม  (  Pimchamai  )  แปลว่า  รูปทั้งคู่  ,  แบบทั้งคู่  

รุจิชไม  (  Rujichamai  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองทั้งคู่  

รุจีชไม  (  Rujeechamai  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองทั้งคู่  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์