ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภัค

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภัค  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  เกียรติ  ,  ความเจริญ  

ภัคกุล   (  Pakkakul  )  แปลว่า  เชื้อสายโชคดี  ,  เชื้อสายมีความเจริญ  

ภัคกนิษฐ์  (  Pakkanis  )  แปลว่า  น้องโชคดี  

ภัคกนิฏฐ์  (  Pakkanit  )  แปลว่า  น้องโชคดี  

ภัคกนิฎฐ์  (  Pakkanid  )  แปลว่า  น้องโชคดี  

ภัคกมล  (  Pakkamol  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ  

ภัคขนิษฐ์  (  Pakkhanis  )  แปลว่า  น้องโชคดี  

ภัคขนิฏฐ์  (  Pakkhanit  )  แปลว่า  น้องโชคดี  

ภัคขนิฎฐ์  (  Pakkhanid  )  แปลว่า  น้องโชคดี  

ภัคทิพา  (  Paktipa  )  แปลว่า  วันโชคดี  

ภัคทิวา  (  Paktiwa  )  แปลว่า  วันโชคดี  

ภัคทิชา  (  Pakticha  )  แปลว่า  ผู้โชคดี  

ภัคพันธุ์  (  Pakkapan  )  แปลว่า  เชื้อสายโชคดี  ,  เชื้อสายมีความเจริญ  

ภัคพรรณ  (  Pakkapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามโชคดี  ,  ผู้มีความงามมีความเจริญ  

ภัคพร  (  Pakkaporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรแห่งความโชคดี  

ภัคพัชร์  (  Pakkapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความโชคดี  ,  เพชรแห่งความเจริญ  

ภัคพิมล  (  Pakpimol  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงาม  

ภัคภัทร์  (  Pakkapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักโชคดี  

ภัคภัสร์  (  Pakkapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างโชคดี  

ภัคภรณ์  (  Pakkaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเป็นเครื่องประดับ  

ภัคมณี  (  Pakkamanee ,  Pakmanee )  แปลว่า  เพชรแห่งโชคดี  ,  เพชรแห่งความเจริญ  

ภัคมาศ  (  Pakkamas  )  แปลว่า  ทองแห่งความโชคดี  

ภัคมาส  (  Pakkamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งความโชคดี  ,  ดวงจันทร์แห่งความเจริญ  

ภัครัตนา  (  Pakkarattana , Pakrattana  )  แปลว่า  แก้วแห่งความโชคดี  ,  แก้วแห่งความเจริญ  

ภัคฤทัย  (  Pakkarutai  , Pakrutai )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ

ภัคลดา  (  Pakkalada , Paklada )  แปลว่า  เชื้อสายโชคดี  

ภัคลักษณ์  (  Pakkalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะโชคดี  

ภัควัลลี  (  Pakkawanlee  , Pakwanlee)  แปลว่า  เชื้อสายโชคดี  

ภัควัลยา  (  Pakkawanlaya , Pakwanlaya )  แปลว่า  เชื้อสายโชคดี  

ภัควัลย์  (  Pakkawan  ,  Pakkawal  )  แปลว่า  เชื้อสายโชคดี  

ภัควรรณ  (  Pakkawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามโชคดี  

ภัควลัย  (  Pakkawalai  )  แปลว่า  กำไลโชคดี  

ภัควิมล  (  Pakwimol  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงาม  

ภัคสินี  (  Pakkasinee  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี  

กัญญาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี  ,  นางผู้มีความเจริญ  

กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี  ,  นางผู้มีความเจริญ  

กัลยาภัค  (  Kanlayapak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี  ,  นางผู้มีความเจริญ  

จารุภัค  (  Jarupak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงาม  ,  ผู้น่ารักโชคดี  

จุฑาภัค  (  Jutapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่สุด  ,  ผู้มีความเจริญที่สุด  

จิรภัค  (  Jirapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่ยั่งยืน  

ชนาภัค  (  Chanapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดี  ,  ผู้มีความเจริญ  

ชไมภัค  (  Chamaipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีทั้งคู่  

ชุติภัค  (  Chutipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีความรุ่งเรือง  

ฐิติภัค  (  Thitipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีดำรงอยู่  ,  ผู้มีความเจริญดำรงอยู่  

ณภัค  (  Napak  )  แปลว่า  ที่โชคดี  ,  ที่มีความเจริญ  

ณัฐภัค  (  Nattapak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  ,  นักปราชญ์ผู้โชคดี  

ณัฏฐภัค  (  Nattapak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  ,  นักปราชญ์ผู้โชคดี  

ดนุภัค  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันโชคดี  ,  ฉันมีความเจริญ  

ประไพภัค  (  Prapaipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงาม  

ประภาภัค  (  Prapapak  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างโชคดี  

ประดุจภัค  (  Pradujpak  )  แปลว่า  เหมือนโชคดี  

ปิยภัค  (  Piyapak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักโชคดี  

ผกายภัค  (  Phakiepak  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความโชคดี  

ศศิภัค  (  Sasipak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งความโชคดี  

สกาวภัค  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่สะอาด  

สุภัค  (  Supak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงาม  

สิริภัค  (  Siripak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีความเจริญ  

อาภาภัค  (  Arpapak  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างโชคดี  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "