โรจน์ชื่อผู้ชาย

      โรจน์  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น  

โรจน  (  Rotjana  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส  

โรจน์  (  Rot  , Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส  

โรจนกุล  (  Rotjanakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

โรจนกานต์  (  Rotjanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

โรจนกิตติ์  (  Rotjanakit  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญรุ่งเรือง  

โรจนไกร  (  Rotjanakrai  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  

โรจนเกษม  (  Rotjanakasem  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองพ้นภัย  

โรจนกนิษฐ์  (  Rotjanakanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

โรจนกนิฏฐ์  (  Rotjanakanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

โรจนกนิฎฐ์  (  Rotjanakanid  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

โรจนขนิษฐ์  (  Rotjanakhanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

โรจนขนิฏฐ์  (  Rotjanakhanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

โรจนขนิฎฐ์  (  Rotjanakhanid  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

โรจนเขษม  (  Rotjanakhasem  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองพ้นภัย  

โรจนคม  (  Rotjanakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมรุ่งเรือง  

โรจนจรัส  (  Rotjanajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  

โรจนชัย  (  Rotjanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะรุ่งเรือง  

โรจนไชย  (  Rotjanachai  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเจริญกว่า  

โรจนโชติ  (  Rotjanachot  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง  

โรจนเชษฐ์  (  Rotjanaches  ,  Rotjanachet  )  แปลว่า  พี่รุ่งเรือง  

โรจนณัฐ  (  Rotjananat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

โรจนณัฏฐ์  (  Rotjananat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

โรจนดนัย  (  Rotjanadanai  )  แปลว่า  ลูกชายรุ่งเรือง  

โรจนดรุณ  (  Rotjanadarun  )  แปลว่า  เด็กหนุ่มรุ่งเรือง  ,  ผู้รุ่งเรือง  

โรจนดนุ  (  Rotjanadanu  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง  

โรจนเดช  (  Rotjanadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง  

โรจนเทพ  (  Rotjanatep  )    แปลว่า  เทพผู้รุ่งเรือง  

โรจนทวี  (  Rotjanatawee  ,  Rotjanatavee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเพิ่มขึ้น  

โรจนทิชา  (  Rotjanaticha  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  

โรจนธนา  (  Rotjanatana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินรุ่งเรือง  

โรจนธานี  (  Rotjanatanee  )แปลว่า  เมืองรุ่งเรือง  

โรจนนันท์  (  Rotjananan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีรุ่งเรือง  

โรจนนาท  (  Rotjananat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองกึกก้อง  

โรจนนิธิ  (  Rotjananiti  )  แปลว่า  ผู้มีขุมทรัพย์รุ่งเรือง  

โรจนพงษ์  (  Rotjanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

โรจนพงศ์  (  Rotjanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

โรจนพันธุ์  (  Rotjanapan  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

โรจนพร  (  Rotjanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรรุ่งเรือง  

โรจนพัฒน์  (  Rotjanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

โรจนพุฒิ  (  Rotjanaput  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

โรจนภัทร์  (  Rotjanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  ,  ผู้รุ่งเรืองงาม  

โรจนภัสร์  (  Royjanapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่รุ่งเรือง  

โรจนยศ  (  Rotjanayos  )  แปลว่า  ผู้มียศรุ่งเรือง  

โรจนรัฐ  (  Rotjanarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นรุ่งเรือง  

โรจนฤทธิ์  (  Rotjanarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง  

โรจนลักษณ์  (  Rotjanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

โรจนวงษ์  (  Rotjanawong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

โรจนวงศ์  (  Rotjanawong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

โรจนวัจน์  (  Rotjanawat  ,  Rotjanawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง  

โรจนวัฒน์  (  Rotjanawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

โรจนวัชร์  (  Rotjanawach  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

โรจนวิชญ์  (  Rotjanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

โรจนวิทย์  (  Rotjanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

โรจนวุฒิ  (  Rotjanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

โรจนศักดิ์  (  Rotjanasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถรุ่งเรือง  

จิรโรจน์  (  Jiraroj  ,  Jirarot  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่ยั่งยืน  

ฐิติโรจน์  (  Thitirot ,  Thitiroj  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดำรงอยู่  

ถิรโรจน์  (  Thiraroj  ,  Thirarot  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมั่นคง  

ธีรโรจน์  (  Teeraroj  ,  Teerarot  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ธิติโรจน์  (  Thitirot  ,  Thitiroj  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่นคงรุ่งเรือง  

ศิรโรจน์  (  Sirarot  ,  Siraroj  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่สุด  

ศิริโรจน์  (  Sirirot  ,  Siriroj  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

สุรโรจน์  (  Suraroj  ,  Surarot  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง  

สิริโรจน์  (  Sirirot  ,  Siriroj  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

สิทธิโรจน์  (  Sittiroj  ,  Sittirot  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จรุ่งเรือง  

อมรโรจน์  (  Amornrot  ,  Amornroj  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "