ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า มยูร

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  มยูร  มีดังนี้  อาทิเช่น  

มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง  

มยูรกุล  (  Mayoonkul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยูรพงษ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยูรพงศ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยูรพันธุ์  (  Mayoonpan  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

มยูรกานต์  (  Mayoonkan  )  แปลว่า  นกยูงผู้เป็นที่รัก  

มยูรกนก  (  Mayoonkanok  )  แปลว่า  นกยูงทอง  

มยูรกาญจน์  (  Mayoonkan  )  แปลว่า  นกยูงทอง  

มยูรเกษม  (  Mayoonkasem  )  แปลว่า  นกยูงแห่งการพ้นภัย  

มยูรเขษม  (  Mayoonkhasem  )  แปลว่า  นกยูงแห่งการพ้นภัย 

มยูรจรัส  (  Mayoonjaras  )  แปลว่า  นกยูงผู้รุ่งเรือง  

มยูรชัย  (  Mayoonchai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนกยูง  

มยูรไชย  (  Mayoonchai  )  แปลว่า  นกยูงเจริญกว่า  

มยูรเชษฐ์  (  Mayoonches  ,  Mayoonchet  )  แปลว่า  พี่นกยูง  

มยูรณัฐ  (  Mayoonnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์นกยูง  

มยูรณัฏฐ์  (  Mayoonnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์นกยูง  

มยูรดนัย  (  Mayoondanai  )  แปลว่า  ลูกชายนกยูง  

มยูรดรุณ  (  Mayoondarun  )  แปลว่า  นกยูงหนุ่ม  

มยูรเดช  (  Mayoondech  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

มยูรบุรี  (  Mayoonburee   )  แปลว่า  เมืองนกยูง  

มยูรพร  (  Mayoonporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้  

มยูรพัฒน์  (  Mayoonpat  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความเจริญ  

มยูรภัทร์  (  Mayoonpat  )  แปลว่า  นกยูงงาม  

มยูรภัสร์  (  Mayoonpas  )  แปลว่า  นกยูงแห่งแสงสว่าง  

มยูรรัตน์  (  Mayoonrat  )  แปลว่า  นกยูงเพชร  ,  นกยูงแก้ว  

มยูรรัฐ  (  Mayoonrat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งนกยูง  

มยูรลักษณ์  (  Mayoonlak  )  แปลว่า  นกยูงที่มีลักษณะดี  

มยูรวัชร์  (  Mayoonwach  )  แปลว่า  นกยูงเพชร  

มยูรวนัส  (  Mayoonwanas  )  แปลว่า  นกยูงป่า  

มยูรวนา  (  Mayoowana  )  แปลว่า  นกยูงป่า  

มยูรวัฒน์  (  Mayoowat  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความเจริญ  

ขวัญมยูร  (  Khwanmayoon  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความเจริญ  ,  นกยูงแห่งความงาม  

เจษฎามยูร  (  Jetsadamayoon  ,  Jessadamayoon  )  แปลว่า  พี่นกยูง  

ฐิติมยูร  (  Thitimayoon  )  แปลว่า  นกยูงดำรงอยู่  

ถิรมยูร  (  Thiramayoon  )  แปลว่า  นกยูงแข็งแรง  

ธีรมยูร  (  Teeramayoon  )  แปลว่า  นักปราชญ์นกยูง  

นันทมยูร  (  Nantamayoon  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความยินดี  

บูรณมยูร  (  Booranamayoon  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนกยูง  

ปิยมยูร  (  Piyamayoon  )  แปลว่า  นกยูงอันเป็นที่รัก  

ปิติมยูร  (  Pitimayoon  )  แปลว่า  นกยูงแห่งการยินดี  

ศุภมยูร  (  Supamayoon  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

ศิริมยูร  (  Sirimayoon  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

สุรมยูร  (  Suramayoon  )  แปลว่า  เทพนกยูง  

อรัญมยูร  (  Aranmayoon  )  แปลว่า  นกยูงป่า  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์