ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ถิร

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ถิร (  ถิระ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ถิร  (  Thira  )  แปลว่า  มั่นคง  ,  แข็งแรง  

ถิรกุล  (  Thirakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  ,  ผู้เป็นเชื้อสายมั่นคง  

ถิรกมล  (  Thirakamol  )   แปลว่า  ผู้มีใจมั่นคง  

ถิรกนก  (  Thirakanok  )  แปลว่า  มั่นคงดั่งทอง

ถิรกนา  (  Thirakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้แข็งแรง  ,  เด็กหญิงผู้มั่นคง  

ถิรกนิษฐ์  (  Thirakanis  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง  

ถิรกนิฏฐ์  (  Thirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง  

ถิรกนิฎฐ์  (  Thirakanid  )  แปลว่า  น้องมั่นคง  ,  น้องแข็งแรง  

ถิรกัญญา  (  Thirakanya  )  แปลว่า  นางผู้แข็งแรง  ,  นางผู้มั่นคง  

ถิรกันยา  (  Thirakanya  )  แปลว่า  นางผู้แข็งแรง  ,  นางผู้มั่นคง  

ถิรกัลยา  (  Thirakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้แข็งแรง  ,  นางผู้มั่นคง  

ถิรขนิษฐ์  (  Thirakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง  

ถิรขนิฏฐ์  (  Thirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง  

ถิรขนิฎฐ์  (  Thirakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง  

ถิรขจี  (  Thirakhajee  )  แปลว่า  งามมั่นคง  ,  งามแข็งแรง  

ถิรเครือ  (  Thirakrua  )  แปลว่า  เชื้อสายมั่นคง  ,  เชื้อสายแข็งแรง  

ถิรจงกล  (  Thirajongkol  )  แปลว่า  มั่นคงดั่งบัว  

ถิรจินดา  (  Thirajinda  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดมั่นคง  

ถิรชนา  (  Thirachana  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรง  ,  ผู้มั่นคง  

ถิรชไม  (  Thirachamai  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงทั้งคู่  ,  ผู้มั่นคงทั้งคู่  

ถิรญาดา  (  Thirayada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรญาตา  (  Thirayata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรญาณี  (  Thirayanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรฐิติ  (  Thirathiti  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงดำรงอยู่  ,  ผู้แข็งแรงดำรงอยู่  

ถิรณัฐ  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรณัฏฐ์  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรดนุ  (  Thiradanu  )  แปลว่า  ฉันมั่นคง  ,  ฉันแข็งแรง  

ถิรดนยา  (  Thiradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้แข็งแรง  ,  ลูกหญิงผู้มั่นคง  

ถิรดนุชา  (  Thiradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มั่นคง  ,  ลูกหญิงผู้แข็งแรง  

ถิรทิพย์  (  Thirathip  ,  Thiratip  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงเป็นของเทวดา ,  ผู้มั่นคงเป็นของเทวดา  

ถิรธิดา  (  Thiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้แข็งแรง  ,  ลูกหญิงผู้มั่นคง  

ถิรธัญญา  (  Thiratanya  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงรุ่งเรือง  ,  ผุู้แข็งแรงรุ่งเรือง  

ถิรนันท์  (  Thiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีมั่นคง  

ถิรนรี  (  Thiranaree  )  แปลว่า  นางผู้แข็งแรง  ,  นางผู้มั่นคง  

ถิรนุช  (  Thiranuch  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง  

ถิรนาฏ  (  Thiranat  )  แปลว่า  นางผู้มั่นคง  

ถิรนาถ  (  Thiranath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งแข็งแรง  ,  ผู้เป็นที่พึ่งมั่นคง  

ถิรบังอร  (  Thirabangorn  )  แปลว่า  นางผู้แข็งแรง  ,  นางผู้มั่นคง  

ถิรประไพ  (  Thiraprapai  )  แปลว่า  งามมั่นคง  

ถิรประภา  (  Thiraprapa  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงมีแสงสว่าง    

ถิรผกา  (Thiraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความมั่นคง  

ถิรพันธุ์  (  Thirapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแข็งแรง  ,  เชื้อสายมั่นคง  

ถิรพรรณ   (  Thirapan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงมีความงาม  

ถิรพร  (  Thiraporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรแห่งความมั่นคง  

ถิรพิมล  (  Thirapimol  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงงาม 

ถิรพัชรา  (  Thirapatchara  )  แปลว่า  เพชรมั่นคง  

ถิรพัชร์  (  Thirapach  )  แปลว่า  เพชรมั่นคง  

ถิรพิชญา  (  Thirapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรเพชรา  (  Thirapetchara  )  แปลว่า  เพชรที่มั่นคง  ถิรวิมล  

ถิรภัทร์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแข็งแรง  

ถิรภัสร์  (  Thirapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันมั่นคง  

ถิรภรณ์  (  Thiraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับที่มั่นคง  

ถิรมณี  (   Thiramanee  )  แปลว่า  เพชรมั่นคง  

ถิรรัตน์  (  Thirarat  )  แปลว่า  แก้วมั่นคง  

ถิรรำไพ  (  Thirarampai  )  แปลว่า  ผุู้มั่นคงดั่งตะวัน  

ถิรลดา  (  Thiralada  )    แปลว่า  เชื้อสายผู้แข็งแรง  ,  เชื้อสายผู้มั่นคง  

ถิรลักษณ์  (  Thiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแข็งแรง  ,  ผู้มีลักษณะมั่นคง  

ถิรวัชรี  (  Thirawatcharee  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรอันมั่นคง  

ถิรวัลลี  (  Thirawanlee  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายแข็งแรง  

ถิรวรรณ  (  Thirawan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงมีความงาม  

ถิรวิชญา  (  Thirawitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรวิมล  (  Thirawimol  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงงาม  

ถิรศร  (  Thirasorn  )  แปลว่า  ลูกธนูแข็งแรง  

ถิรสกาว  (  Thirasakao  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงสะอาด  

ถิรสินี  (  Thirasinee  )  แปลว่า  นางผู้มั่นคง  ,  นางผู้แข็งแรง  

ถิรอาภา  (  Thiraarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่มั่นคง  

ถิรอร  (  Thiraorn  )  แปลว่า  นางผู้แข็งแรง  ,  นางผู้มั่นคง    

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ