ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่ากัญญา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กัญญา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  ,  นางสาวน้อย  

กัญญากุล  (  Kanyakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

กัญญากมล  (  Kanyakamol  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกบัว  

กัญญาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

กัญญาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

กัญญาทิพย์  (  Kanyathip  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

กัญญานุช  (  Kanyanuch  )  แปลว่า  น้องนางงาม  

กัญญาพันธุ์  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

กัญญาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

กัญญาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้  

กัญญาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กัญญาพิชญ์  (  Kanyapich  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

กัญญาภัทร์  (  Kanyapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ  

กัญญาภัสร์  (  Kanyapas  ,  Kanyapat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กัญญามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กัญญามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กัญญาเรข  (  Kanyarekh  )  แปลว่า  นางงามดั่งเขียน  

กัญญาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

กัญญาลาวัณย์  (  Kanyalawan  )  แปลว่า  นางงาม  

กัญญาวัลลี  (  Kanyawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

กัลยาวัลย์  (  Kanyawan  ,  Kanyawal  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  นางผู้เป็นเครือเถา  

กัญญาสินี  (  Kanyasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีผิวขาว  

กัญญาสุรีย์  (  Kanyasuree  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

แก้วกัญญา  (  Kaeokanya  )  แปลว่า  นางแก้ว  

ขวัญกัญญา  (  Khwankanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

เครือกัญญา  (  Kruakanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

จารุกัญญา  (  Jarukanya  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม  

จิรกัญญา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

ชนากัญญา  (  Chanakanya  )  แปลว่า  นางงาม  

ชุติกัญญา  (  Chutikanya  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ชไมกัญญา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ฐิติกัญญา  (  Thitikanya  )  แปลว่า  นางงามผู้ดำรงอยู่  

ดุจกัญญา  (  Dujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ดนุกัญญา  (  Danukanya  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง  

ทิพย์กัญญา  (  Thipkanya  ,  Tipkanya  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

ธัญกัญญา  (  Tanyakanya  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ธีรกัญญา  (  Teerakanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

นันทกัญญา  (  Nantakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  

ประไพกัญญา  (  Prapaikanya  )  แปลว่า  นางงาม  

ประภากัญญา  (  Prapakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประดุจกัญญา  (  Pradujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

พิมลกัญญา  (  Pimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิสุทธิกัญญา  (  Pisuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิศกัญญา  (  Piskanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  มองนางงาม  

เพ็ญกัญญา  (  Penkanya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางงาม  

พิมพ์กัญญา  (  Pimkanya  )  แปลว่า  รูปนางงาม  ,  แบบนางงาม  

เพียงกัญญา  (  Piangkanya  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

เยาวกัญญา  (  Youwakanya  ,  Yaowakanya  )  แปลว่า  นางงาม  

รุจิกัญญา  (  Rujikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

วิมลกัญญา  (  Wimolkanya  ,  Wimonkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

ศิริกัญญา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

ศศิกัญญา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

สกาวกัญญา  (  Sakaokanya  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงาม  

สุวกัญญา  (  Suwakanya  )  แปลว่า  นางงาม  

สิริกัญญา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

อาภากัญญา  (  Arpakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์