พิชญาชื่อผู้หญิง

         พิชญาชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

พิชญากุล  (  Pitchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

พิชญากันย์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญากัญญ์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญากมล  (  Pitchayakamol  )  แปลว่า  ใจนักปราชญ์  

พิชญากนิษฐ์  (  Pitchayakanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญากนิฏฐ์  (  Pitchayakanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญากนิฎฐ์  (  Pitchayakanid  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญาขนิษฐ์  (  Pitchayakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญาขนิฏฐ์  (  Pitchayakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญาขนิฎฐ์  (  Pitchayakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญาทิพย์  (  Pitchayathip  ,  Pitchayatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา  

พิชญานาฏ  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญานรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญานาถ  (  Pitchayanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง  

พิชญานุช  (  Pitchayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญาผกาย  (  Pitchayaphakie  )  แปลว่า  ดาวแห่งนักปราชญ์  

พิชญาพันธุ์  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

พิชญาพจี  (  Pitchayapajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์  

พิชญาพัชร์  (  Pitchayapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พิชญาพร  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  พรแห่งนักปราชญ์  

พิชญาภัทร์  (  Pitchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  ,  นักปราชญ์งาม  

พิชญาภัสร์  (  Pitchayapas  ,  Pitchayapat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

พิชญาภัค  (  Pitchayapak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้โชคดี  

พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พิชญาลดา  (  Pitchayalada  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญาลักษณ์  (  Pitchayalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์  

พิชญาวัลลี(  Pitchayawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

เครือพิชญา  (  Kruapitchaya  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

จิรพิชญา  (  Jirapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จารุพิชญา  (  Jarupitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  ,  นักปราชญ์งาม  

จุฑาพิชญา  (  Jutapitchaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

ชนาพิชญา  (  Chanapitchaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชไมพิชญา  (  Chamaipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชุติพิชญา  (  Chutipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

ฐิติพิชญา  (  Thitipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณพิชญา  (  Napitchaya  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ดนุพิชญา  (  Danupitchaya  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ดุจพิชญา  (  Dujpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ทิชาพิชญา  (  Tichapitchaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ธิดาพิชญา  (  Tidapitchaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

ธนพิชญา  (  Tanapitchaya  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธัญพิชญา  (  Tanyapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

นันทพิชญา  (  Nantapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

บุญพิชญา  (  Bunpitchaya  )  แปลว่า  ความดีแห่งนักปราชญ์  

ประดุจพิชญา  (  Pradujpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ประไพพิชญา  (  Prapaipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประภาพิชญา  (  Prapapitchaya  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

ปิยพิชญา  (  Piyapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

เพ็ญพิชญา  (  Penpitchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

เพียงพิชญา  (  Piangpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

พิมพ์พิชญา  (  Pimpitchaya  )  แปลว่า  รูปนักปราชญ์  ,  แบบนักปราชญ์  

ยลพิชญา  (  Yolpitchaya  ,  Yonpitchaya  )  แปลว่า  มองดูนักปราชญ์  

เยาวพิชญา  (  Yaowapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์สาว  ,  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

รุจิพิชญา  (  Rujipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ศศิพิชญา  (  Sasipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์จันทรา  

สกาวพิชญา  (  Sakaopitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด  ,  นักปราชญ์ขาว  

สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุวพิชญา  (  Suwapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

อาภาพิชญา  (  Arpapitchaya  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

อรพิชญา  (  Ornpitchaya  )  แปลว่า นางผู้เป็นนักปราชญ์  

อำไพพิชญา  (  Ampaipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์