ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พี

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พีร  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ  

พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก  

พีรกุล  (  Peerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

พีรกิตติ์  (  Peerakit  )  แปลว่า  คำสรรเสริญแห่งผู้กล้า  ,  คำเล่าลือแห่งผู้เพียร  

พีรเกียรติ  (  Peerakiat  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้กล้า  

พีรเกียรติ์  (  Peerakiat  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้กล้า  

พีรกนิษฐ์  (  Peerakanis  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า  ,  น้องผู้เพียร  

พีรกนิฏฐ์  (  Peerakanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า  ,  น้องผู้เพียร  

พีรกนิฎฐ์  (  Peerakanid  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า  ,  น้องผู้เพียร  

พีรขนิษฐ์  (  Peerakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า  ,  น้องผู้เพียร  

พีรขนิฏฐ์  (  Peerakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า  ,  น้องผู้เพียร  

พีรขนิฎฐ์  (  Peerakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า  ,  น้องผู้เพียร  

พีรคม  (  Peerakom  )  แปลว่า  ผู้เพียรที่เฉียบแหลม  

พีรจรัส  (  Peerajaras  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง  

พีรเจษฎ์  (  Peerajes  ,  Peerajet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้า  ,  พี่ผู้เพียร  

พีรชนา  (  Peerachana  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  

พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า  ,  การชนะแห่งผู้เพียร  

พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า  ,  ผู้เพียรเจริญกว่า  

พีรชาญ  (  Peerachan  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความชำนาญ  

พีรโชติ  (  Peerachot  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรุ่งเรือง  

พีรเชษฐ์  (  Peeraches  ,  Peerachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้า  ,  พี่ผู้เพียร  

พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  ,  นักปราชญ์ผู้เพียร  

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  ,  นักปราชญ์ผู้เพียร  

พีรดนุ  (  Peeradanu  )  แปลว่า  ฉันผู้เพียร  ,  ฉันผู้กล้า  

พีรดรุณ  (  Peeradarun  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  

พีรเดช  (  Peeradech  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีชื่อเสียง  ,  ผู้เพียรมีชื่อเสียง  

พีรเทพ  (  Peeratep  )  แปลว่า  เทพผู้กล้า  ,  เทพผู้เพียร  

พีรธวัช  (  Peeratawach  )  แปลว่า  ธงผู้กล้า  ,  ธงผู้เพียร  

พีรธัช  (  Peeratach  )  แปลว่า  ธงผู้กล้า  ,  ธงผู้เพียร  

พีรธาดา  (  Peeratada  )  แปลว่า  ผู้สร้างนักรบ  

พีรธรณ์  (  Peeratorn  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งผู้กล้า  ,  การทรงไว้ซึ่งผู้เพียร  

พีรนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความยินดี  

พีรนันท์  (  Peeranan  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความยินดี  

พีรนาท  (  Peeranat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความกึกก้อง  

พีรนิธิ  (  Peeraniti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์  ,  ขุมทรัพย์ผู้เพียร  

พีรพงษ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  ,  เชื้อสายผู้เพียร  

พีรพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  ,  เชื้อสายผู้เพียร  

พีรพันธุ์  (  Peerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  ,  เชื้อสายผู้เพียร  

พีรพร  (  Peeraporn  )  แปลว่า  ผู้กล้านำสุขมาให้  ,  ผู้เพียรนำสุขมาให้  

พีรพัฒน์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  ,  ผู้เพียรมีความเจริญ  

พีรพิสุทธิ์  (  Peerapisut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่หมดจด  ,  ผู้เพียรที่หมดจด  

พีรพุฒิ  (  Peeraput  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  ,  ผู้เพียรมีความเจริญ  

พีรไพฑูรย์  (  Peerapaitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวแห่งผู้กล้า  

พีรไพจิตร  (  Peerapaijit  )  แปลว่า  ผู้กล้างาม  

พีรไพบูลย์  (  Peerapaiboon  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความกว้างขวาง  

พีรไพโรจน์  (  Peerapairoj  ,  Peerapairot  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง  

พีรพัชร์  (  Peerapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้เพียร  ,  เพชรแห่งผู้กล้า  

พีรภัทร์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก  ,  ผู้เพียรน่ารัก  

พีรภัสร์  (  Peerapas  ,  Peerapat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า  ,  แสงสว่างแห่งผู้เพียร  

พีรภัค  (  Peerapak  )  แปลว่า  ผู้กล้าโชคดี  ,  ผู้เพียรโชคดี  

พีรภาพ  (  Peerapap  )  แปลว่า  ความเป็นผู้กล้า  ,  ความเป็นผู้เพียร  

พีรมนัส  (  Peeramanas  )  แปลว่า  ใจผู้กล้า  ,  ใจผู้เพียร  

พีรมาณพ  (  Peeramanop  )  แปลว่า  ชายหนุ่มผู้กล้า  ,  ชายหนุมผู้เพียร  

พีรมานพ  (  Peeramanop  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  

พีรเมธา  (  Peerameta  )  แปลว่า  ความฉลาดแห่งผู้กล้า  ,  ความฉลาดปห่งผู้เพียร  

พีรเมธี  (  Peerametee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร  ,  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้กล้า  ,  ความดีแห่งผู้เพียร  

พีรยุทธ์  (  Peerayut  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งสงคราม  ,  ผู้เพียรแห่งการรบพุ่ง  

พีรรัฐ  (  Peerarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งผู้กล้า  

พีรลักษณ์  (  Peeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  

พีรวงษ์  (  Peerawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

พีรวงศ์  (  Peerawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

พีรวัชร์  (  Peerawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า  

พีรวัฒน์  (  Peerawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  

พีรวัจน์  (  Peerawaj  ,  Peerawat  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งผู้กล้า  ,  ถ้อยคำแห่งผู้เพียร  

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า  

พีรสวัสดิ์  (  Peerasawas  ,  Peerasavas  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งแห่งผู้กล้า  

พีรอมร  (  Peeraamorn  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่ยั่งยืน  ,  ผู้เพียรที่ยั่งยืน  

จิรพีร์  (  Jirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่ยั่งยืน  

จุฑาพีร์  (  Jutapee  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่สุด  ,  ผู้เพียรที่สุด  

ฐิติพีร์  (  Thitipee  )  แปลว่า  ผู้กล้าดำรงอยู่  ,  ผู้เพียรดำรงอยู่  

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ  

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รพีกานต์  (  Rapeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงตะวัน  

รพีกุล  (  Rapeekul  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน  

รพีพงษ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน  

รพีพงศ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน  

รพีพันธุ์  (  Rapeepan  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน  

รพีวงษ์  (  Rapeewong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน  

รพีวงศ์  (  Rapeewong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน  

รพีพัชร์  (  Rapeepach  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

รพีพัฒน์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดั่งดวงตะวัน  

รพีพร  (  Rapeeporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้  

รพีภัทร์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  ดวงตะวันงาม  

รพีภัสร์  (  Rapeepas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตะวัน  

รพีวัชร์  (  Rapeewach  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

รพีวัฒน์  (  Rapeewat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดั่งดวงตะวัน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์