สมรชื่อผู้หญิง

       สมรชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

สมร  (  Samorn  )  แปลว่า  นาง  

สมรกุล  (  Samornkul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

สมรกานต์  (  Samornkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

สมรทิพย์  (  Samornthip  ,  Samorntip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

สมรมณี  (  Samornmanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางงามดั่งเพชร  

สมรรัตน์  (  Samornrat  )  แปลว่า  นางแก้ว  

สมรลดา  (  Samornlada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

สมรวัลลี  (  Samornwanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

กานต์สมร  (  Kansamorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

เครือสมร  (  Kruasamorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

จารุสมร  (  Jarusamorn  )  แปลว่า  นางน่ารัก  ,  นางงาม  

จุฑาสมร  (  Jutasamorn  )  แปลว่า  ยอดนาง  

จิรสมร  (  Jirasamorn  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิตราสมร  (  Jittrasamorn  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

ชุติสมร  (  Chutisamorn  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ฐิติสมร  (  Thitisamorn   )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่  

ณัฐสมร  (  Natsamorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุสมร  (  Danusamorn  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

ดุจสมร  (  Dujsamorn  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

ถิรสมร  (  Thirasamorn  )  แปลว่า  นางผู้มั่นคง  ,  นางผู้แข็งแรง  

ทิพย์สมร  (  Thipsamorn  ,  Tipsamorn  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

ธิดาสมร  (  Tidasamorn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนาง  

ธัญสมร  (  Tanyasamorn  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

นันทสมร  (  Nantasamorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  

นุชสมร  (  Nuchsamorn  )  แปลว่า  นางน้อง  

ประไพสมร   (  Prapaisamorn  )  แปลว่า  นางงาม  

ประภาสมร  (  Prapasamorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประดุจสมร  (  Pradujsamorn  )  แปลว่า   เหมือนนาง  

ปิยสมร  (  Piyasamorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

ผกาสมร  (  Phakasamorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

พรรณสมร  (  Pansamorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

พันธุ์สมร  (  Pansamorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

พิมพ์สมร  (  Pimsamorn  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง  

เพ็ญสมร  (  Pensamorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง  

พิศสมร  (  Pissamorn  )  แปลว่า  นางงาม  

พิชญ์สมร  (  Pichsamorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิสุทธิสมร  (  Pisuttisamorn  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

ภัคสมร  (  Pakkasamorn  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี  

มณีสมร  (  Maneesamorn  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางงามดั่งเพชร  

วรรณสมร  (  Wansamorn  )  แปลว่า  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

ศศิสมร  (  Sasisamorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงจันทร์  

ศิริสมร  (  Sirisamorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

สกาวสมร  (  Sakaosamorn  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สุวสมร  (  Suwasamorn  )  แปลว่า  นางงาม  

สุธาสมร  (  Sutasamorn  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์  

สิริสมร  (  Sirisamorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

อาภาสมร  (  Arpasamorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน