ชื่อที่มีคำว่า รัตน์

     ชื่อที่มีคำว่า รัตน์  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กนารัตน์  (  Kanarat  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ 

กนิษฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

กนิฏฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ

กนิฎฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

ขนิษฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

ขนิฎฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

ขนิฏฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว 

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว 

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว 

กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ 

จงกลรัตน์  (  Jongkolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว 

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  วันแห่งเพชร

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  เพชรอันรุ่งเรือง 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

นิลรัตน์  (  Ninlarat  )  แปลว่า  พลอยสีขาบ  ,  นิล 

บงกชรัตน์  (  Bongkochrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว 

ประไพรัตน์  (  Prapairat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว 

ผกายรัตน์  (  Phakierat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว 

พิมลรัตน์  (  Pimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรงาม 

รุจิรารัตน์  (  Rujirat  )  แปลว่า  เพชรงาม

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ 

วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร

ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

สโรชารัตน์  (  Sarocharat  )  แปลว่า  บัวแก้ว  ,  ดอกบัวแก้ว

พัชรารัตน์  (  Patchararat  )  แปลว่า  เพชร 

สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ,  ดวงตะวัน

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ 

อัญญารัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  เพชรพลอยของมีค่า

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

อารีรัตน์  (  Arreerat  )  แปลว่า  ผู้เอื้อเฟื้อที่ประเสริฐ

อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  เพชรงาม   

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กิตติรัตน์  (  Kittirat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันประเสริฐ 

ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

ชุติรัตน์  (  Chutirat  )  แปลว่า  ความสว่างไสวแห่งเพชร

ฐิติรัตน์  (  Titirat  ,  Thitirat  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งเพชร 

นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

ปวิชรัตน์  (  Pawichrat  )  แปลว่า  แหวนเพชร

เลิศรัตน์  (  Lersrat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐดียิ่ง 

ศกุนต์รัตน์  (  Sakunrat  )  แปลว่า  นกแก้ว  ,  นกเพชรพลอย

ศศิรัตน์  (  Sasirat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

อุดมรัตน์  (  Udomrat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐยิ่ง

อัครรัตน์  (  Akkararat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  ยอดเพชร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ