ชื่อที่มีคำว่า ปิยะ

    ชื่อที่มีคำว่า ปิย หรือ ปิยะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ปิยกาญจน์  (  Piyakan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก

ปิยนุช  (  Piyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ปิยนาฏ  (  Piyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

ปิยนาตย์  (  Piyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

ปิยธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก 

ปิยทิพ  (  Piyatip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน 

ปิยทิพย์  (  Piyatip  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา 

ปิยภรณ์  (  Piyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก 

ปิยพรรณ  (  Piyapan  )  แปลว่า  ความงามอันเป็นที่รัก  

ปิยวรรณ  (  Piyawan  )  แปลว่า  ความงามอันเป็นที่รัก

ปิยมาส  (  Piyamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก  

ปิยมาศ  (  Piyamas  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก  

ปิยรัชนี  (  Piyaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ปิยะ   (  Piya  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก   

ปิยณัฐ  (  Piyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ปิยณัฏฐ์  (  Piyanat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ปิยพงศ์  (  Piyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  

ปิยพงษ์  (  Piyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก 

ปิยพันธุ์  (  Piyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก 

ปิยพร  (  Piyaporn  )  แปลว่า  สิ่งที่นำสุขอันเป็นที่รัก  

ปิยพัฒน์  (  Piyapat  )  แปลว่า  ความเจริญอันเป็นที่รัก 

ปิยพฤกษ์  (  Piyapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้อันเป็นที่รัก  

ปิยพิทย์  (  Piyapit  )  แปลว่า  ความรู้อันเป็นที่รัก

ปิยพิชญ์  (  Piyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

ปิยวิชญ์  (  Piyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ปิยวิทย์  (  Piyawit  )  แปลว่า  ความรู้อันเป็นที่รัก 

ปิยภัทร์ (  Piyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักอันเป็นที่รัก  

ปิยภัสร์  (  Piyapas  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก  

ปิยวัฒน์  (  Piyawat  )  แปลว่า  ความเจริญอันเป็นที่รัก  

ปิยวรรษ  (  Piyawat,  Piyavas  )  แปลว่า  ฝนอันเป็นที่รัก  ,  ฤดูฝนอันเป็นที่รัก 

ปิยรัฐ  (  Piyarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นอันเป็นที่รัก

ปิยมนัส  (  Piyamanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ

ปิยสัณห์  (  Piyasan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพอันเป็นที่รัก 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์