ชื่อที่มีคำว่า ลดา

        ชื่อที่มีคำว่า  ลดา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก  

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทองคำ  

ลดาขจี  (  Ladakhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ลดาจงกล  (  Ladajongkol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัว  

ลดาทิพย์  (  Ladatip  ,  Ladathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเป็นของเทวดา  

ลดาลักษณ์  (  Ladalak  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีลักษณะดี  

ลดานรี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย 

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย  

ลดาพิมล  (  Ladapimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

ลดามาส  (  Ladamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดวงจันทร์  

ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง  

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี  

ลดาวัลลี  (  Ladawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

กิตติลดา  (  Kittilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีคำสรรเสริญ 

กุลลดา  (  Kullada  ,  Kunlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุล  

ขนิษฐ์ลดา  (  Khanitlada  ,  Khanislada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย ,  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

เครือลดา  (Krualada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

จิรลดา  (  Jiralada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยั่งยืน  

จรัสลดา  (  Jaraslada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

จารุลดา  (  Jarulada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก  

ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่

ชุติลดา  (  Chutilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

ฐิติลดา  (  Thitilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดำรงอยู่  

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า  ในเชื้อสาย  

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ตรีลดา  (  Treelada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนที่สาม  

ดุจลดา  (  Dujlada  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ทิพย์ลดา  (  Thiplada  ,  Tiplada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเป็นของเทวดา  

ธนลดา  (  Tanalada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน  

ธีรลดา  (  Teeralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

นันท์ลดา  (  Nanlada  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี  

นวลลดา  (  Nuonlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีผิวผ่องเป็นใย  

นิตย์ลดา  (  Nitlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยั่งยืน  

นิธิลดา  (  Nitilada  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งเชื้อสาย  

นิลลดา  (  Ninlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพลอยสีดำ 

เนตรลดา  (  Netlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำทาง  

บุญลดา  (  Bunlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี  

เบญจลดา  (  Benjalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนที่ห้า  

ปฐมลดา  (  Patomlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก  

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ปรางลดา  (  Pranglada  )  แปลว่า  เชื้อสายแก้ม  

ปิยะลดา (  Piyalada  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

ผกาลดา  (  Phakalada  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

พิศลดา  (  Pislada  )  แปลว่า  แลดูเชื้อสาย  ,  เชื้อสายงาม  

พิชญ์ลดา  (  Pichlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  แบบเชื้อสาย  

เพียงลดา  (  Pianglada  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

พิมลลดา  (  Pimollada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิสุทธิลดา  (  Pisuttilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหมดจด  

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย  

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก  

มธุลดา  (  Matulada  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำหวาน  ,  เชื้อสายน้ำผึ้ง  

มนัสลดา  (  Manaslada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายใจ  

มยุรลดา  (  Mayuralada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนกยูง  

มีนลดา  (  Meenlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายปลา  

เมษลดา  (  Meslada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแกะ  

เยาวลดา  (  Yaowalada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ยุวลดา  (  Yuwalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายวัยรุ่น  

ฤทัยลดา  (  Rutailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายใจ  

วนัสลดา  (  Wanaslada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า  

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์  

โศภิตลดา  (  Sopitlada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์