ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เมธา

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  เมธา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด  ,  รอบคอบ  

เมธากานต์  (  Metakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฉลาด  

เมธาคม  (  Metakom  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดเฉียบแหลม  

เมธาชาญ  (  Metachan  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดรู้  

เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา  

เมธาพงษ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา  

เมธากุล  (  Metakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา  

เมธาพันธุ์  (  Metapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา  

เมธาพัฒน์  (  Metapat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ  

เมธาวัฒน์  (  Metawat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ  

เมธาณัฐ  (  Metanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา

เมธาณัฏฐ์  (  Metanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มัปัญญา  

เมธาภัสร์  (  Metapas  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีแสงสว่าง  

จิรเมธา  (  Jirameta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาอันยั่งยืน   

ดนุเมธา  (  Danumeta  )  แปลว่า  ฉันมีปัญญา    

ฐิติเมธา  (  Thitimeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดำรงอยู่  

ธิติเมธา  (  Titimeta  ,  Thitimeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความมั่นคง

ธีรเมธา  (  Teerameta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด  

พีรเมธา  (  Peerameta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าที่มีปัญญา  

พุฒิเมธา  (  Puttimeta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วีรเมธา  (  Veerameta  ,  Weerameta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าที่มีปัญญา  

วุฒิเมธา  (  Wuttimeta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

นันทเมธา  (  Nantameta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความยินดี  

อภิเมธา  (  Apimeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญายิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์